Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
Nuolenpäistä aakkosiin -verkkonäyttely kirjoituksen historiasta

SUKUPUU
foinikialainen « ARAMEALAINEN »
brahmi / nabatealainen / syyrialainen / heprealainen neliökirjoitus
NÄYTTELYOPAS


ARAMEALAINEN
Aramealaista kirjoitusta.
Varhaista aramealaista kirjoitusta Syyriasta vuoden 800 vaiheilta eKr. Tässä vaiheessa kirjaimet muistuttavat vielä läheisesti foinikialaisia.


Aramea, ylikansallinen kulttuurikieli

Alkuaan paimentolaisina kierrelleet aramealaiset olivat levittäytyneet kaikkialle Lähi-itään. Persialaishallinto suosi arameaa, ja 500-luvulla eKr. arameaa puhuttiin sekä Lähi-idässä että Egyptissä. Aramea oli ylikansallinen kulttuurikieli, aikansa englanti. Vasta 800-luvulla jKr. arabia syrjäytti sen Lähi-idässä.


Aramealaisen kirjoituksen kehittymiseen vaikutti myös kirjoitusmateriaalin muutos. Varhaisimmat tekstit olivat useimmiten kiveen hakattuja muistokirjoituksia, mutta kirjoittamisen tarpeen kasvaessa ruvettiin yleisesti käyttämään papyrusta tai pergamenttia sekä mustetta. Tämä mahdollisti "kaunokirjoituksen".


Aramealaista kirjoitusta papyruksessa.

Aramealaisten välittämänä kirjoitus lähti kulkemaan kohti itää, ensin Intiaan, jossa syntyi ns. brahmikirjoitus ja sittemmin kaikki sen nykyisetkin muunnelmat Tiibetistä Taka-Intiaan saakka. Koillisen suunnalla aramealainen kirjoitus kulki ensin persialaisille ja sitten mahdollisesti muinaisturkkilaisille ns. sisäaasialaisina riimuina. Korean kirjoituksen idea saattaa sekin olla peräisin samasta haarasta.


Varsinaisessa Lähi-idässä aramealaisen kirjoituksen johdannaisia
on mm. syyrialainen kirjoitus, heprean nykyinen neliökirjoitus, eteenpäin
ja sellainen oli myös Petran nabatealaisten kirjoitus. eteenpäin


Aikaisemmin alueella oli käytössä useita kirjoitusjärjestelmiä:
taaksepäin heettiläisistä ja egyptiläisistä hieroglyfeistä
taaksepäin muinaiskanaanilaiseen ja edelleen foinikialaiseen kirjoitukseen.

foinikialainenbrahmiaramealainenheprealainensyyrialainennabatealainenarabialainenkoralainensukuhaara: aramealainen
« Intro
© 2003 Suomen kansalliskirjasto