Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
Nuolenpäistä aakkosiin -verkkonäyttely kirjoituksen historiasta

SUKUPUU
foinikialainen « aramealainen «
HEPREALAINEN NELIÖKIRJOITUS
NÄYTTELYOPAS


HEPREALAINEN NELIÖKIRJOITUS

Hepreankielinen raamattu © Helsingin yliopiston kirjasto.
Katkelma hepreankielistä raamattua; teksti on vokalisoitu rivin alla ja päällä olevien lisäviivojen ja -pisteiden avulla. Suurennoksessa näkyy myös heprean muita kirjainmuotoja sekä jiddishiä kirjoitettuina heprealaisin kirjaimin.
(suurikokoinen suurennos 144 kB)


Heprean ja arabian kirjoituksella ei päältä päin katsoen näytä olevan mitään yhteistä. Tosiasiassa molemmat juontavat juurensa aramealaisesta kursiivikirjoituksesta, jota käytettiin 300-luvulla eKr.

Juutalaiset toivat ns. neliökirjaimensa Mesopotamiasta palatessaan sieltä Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, ja ne syrjäyttivät heidän vanhan foinikialais-heprealaisen kirjaintyyppinsä. Juutalaiset säilyttivät tavan kirjoittaa kirjaimet toisistaan erilleen (”tekstata”). Heprealainen neliökirjoitus on saanut jokseenkin nykyisen muotonsa jo v:n 300 tienoilla eKr. Heprean kirjaimilla on sittemmin kirjoitettu myös muita juutalaisten käyttämiä kieliä: juutalaisarameaa ja -arabiaa, jiddishiä, ladinoa jne.

Heprean vokaalimerkit kehittyivät myöhemmin 600- ja 700-luvuilla. Teksti kirjoitettiin “isoilla” kirjaimilla, erityisiä pieniä kirjaimia ei ollut.


taaksepäin aramealainen

foinikialainenbrahmiaramealainenheprealainensyyrialainennabatealainenarabialainenkoralainensukuhaara: aramealainen
« Intro
© 2003 Suomen kansalliskirjasto