Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen kansalliskirjasto
Nuolenpäistä aakkosiin -verkkonäyttely kirjoituksen historiasta

SUKUPUU
foinikialainen « aramealainen «
NABATEALAINEN » arabialainen
NÄYTTELYOPAS


NABATEALAINEN

Varhaista nabatealaista kirjoitusta.
Varhainen nabatealainen kirjoitus muistuttaa läheisesti heprealaista neliökirjoitusta.


Nabatealaiset olivat Petran punaisen kaupungin valtiaita nykyisen Jordanian eteläosassa n. 300 eKr. - 600 jKr. Ainakin huomattava osa nabatealaisista oli arabeja, mutta arabian kieltä ruvettiin kirjoittamaan vähittäin vasta 300–500-luvuilla jKr. Jo nabatealaisilla esiintyi heidän kirjoittaessaan arameaa taipumusta sitoa kirjaimia toisiinsa, ja tämä suuntaus muodostui normaalimenettelyksi arabiaa kirjoitettaessa. Yhteen liittäminen (”kaunokirjoitus”) johti kirjainmuotojen voimakkaaseen muuntumiseen. Siksi heprea ja arabia nykyään näyttävät niin tyystin erilaisilta.


Nabatealaista monumentaalikiroitusta.
Kallioon hakatut nabatealaiset piirtokirjoitukset saivat pian omia muotojaan, jotka myöhemmin johtivat arabialaisen kirjoituksen syntyyn.


Semiläisten kansojen parissa kirjoitussuunta ennätti
vakiintua oikealta vasemmalle kulkevaksi, eikä sitä
kirjoitusmateriaalin muuttuessa enää voitu vaihtaa.

arabialainen eteenpäin
taaksepäin aramealainen

foinikialainenbrahmiaramealainenheprealainensyyrialainennabatealainenarabialainenkoralainensukuhaara: aramealainen
« Intro
© 2003 Suomen kansalliskirjasto