Tietolinja

Tietolinja
1/1998


Lehden pääsivu

PÄÄKIRJOITUS

ARTIKKELIT

VIERASKYNÄ

UUTISIA,
AJANKOHTAISTA


Toimitus ja
toimituskunta


Lehden tilaus

Helsingin yliopiston kirjasto

Tilke - tieteellisten
kirjastojen etusivu

Tapahtumakalenteri
Tietolinja 1/1998
ISSN 1239-9132
Helsingin yliopiston kirjaston elektroninen tiedotuslehti

PÄÄKIRJOITUS

Inkeri Salonharju: Haasteena tiedotus

ARTIKKELIT

Annu Jauhiainen: LINNEA2-kirjastojärjestelmähanke

Kristiina Hormia-Poutanen: Kansallinen elektroninen kirjasto - FinELib

Juha Hakala: Elektronisten julkaisujen identifiointi

Inkeri Salonharju: Elektroninen julkaiseminen käyntiin -
aktiiviset yhteydet tieteellisiin julkaisijoihin

Juha Hakala: ONE oli ykkönen

Marit Olander: "Tänään on loppuelämäsi ensimmäinen päivä"
- strategista suunnittelua Tilburgin malliin


Juha Hakala: Elektronisten verkkojulkaisujen kuvailun
ja haun uudet välineet

VIERASKYNÄ

Tuula Haavisto: Sananvapaus asuu myös kirjastossa

UUTISIA, AJANKOHTAISTA

KOKOUKSIA, TAPAHTUMIA

LEHDEN TOIMITUS JA TOIMITUSKUNTA
Osoite: Tietolinja
Helsingin yliopiston kirjasto
Kirjastotoimen verkkopalvelut
PL 26 (Teollisuuskatu 23)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Lehteen tarkoitettu uutis- ja muu
aineisto: owner-tietolinja-lehti@helsinki.fi
Puhelin: 09-708 44446

Ohjeita Tietolinjan artikkelien kirjoittajille

Päätoimittaja:
Inkeri Salonharju
Toimituskunta:
Marit Olander
Juha Hakala
Maire Aho
Ulkoasu: Heli Salonen

Lehden tilaus: Lehti tilataan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Majordomo@helsinki.fi, jolloin viestin 1. riville on ehdottomasti kirjoitettava: subscribe tietolinja-lehti ja tilaajan sähköpostiosoite

Listan ylläpitäjälle tarkoitetut viestit osoitteella owner-tietolinja-lehti@helsinki.fi

Jakelulistalta poistutaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Majordomo@helsinki.fi, jolloin viestin 1. riville on kirjoitettava:
unsubscribe tietolinja-lehti ja oma sähköpostiosoite

Sähköpostiosoitteen muuttuessa kannattaa ensin poistaa vanha osoitteensa listalta ja liittyä sen jälkeen listalle uudelleen.

Aineiston copyright: Helsingin yliopiston kirjasto.

Aineistoa lainattaessa lähde on mainittava.

Tietolinjan etusivulle