Tietolinja

Tietolinja
02/2005

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Eero Hyvönen
TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos

URN:NBN:fi-fe20051869


Pääkirjoitus
Artikkelit
Uutisia,
ajankohtaista


Tesauruksia on perinteisesti laadittu ihmisten, erityisesti tiedon indeksoijan tarpeita silmällä pitäen. Tällöin termien semantiikan kuvaus on voitu jättää osittain ihmisen tulkinnan varaan. Yhä enenevässä määrin tesauruksia käyttävät kuitenkin tietokonesovellukset. Uusi tärkeä sovellusalue on mm. semanttinen web ja web-palvelut. Koska tietokoneelta puuttuu ihmisen piilotietämys ja tulkintakyky, täytyy termien merkitys määritellä sanastoissa aiempaa täsmällisemmin ontologioina. Artikkelissa esitetään yksikertainen malli perinteisen tesauruksen muuttamiseksi semanttisen webin ontologiaksi. Mallia on kehitetty mm. Museoalan ontologian kehitystyössä ja ontologisoinnin tuloksia on pilotoitu menestyksellisesti useissa semanttisissa portaalihankkeissa. Mallia testataan parhaillaan FinnONTO-hankkeessa mm. Yleisen suomalaisen asiasanaston muutostyössä yksinkertaiseksi ontologiaksi.

Artikkelin pituuden vuoksi se julkaistaan poikkeuksellisesti PDF-muotoisena.

Artikkeliin » (PDF, 110 kt)

 


Tietolinja 02/2005

Eero Hyvönen
TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos
PL 5500, 02015 TKK
Email: eero.hyvonen(at)tkk.fi