Tietolinja

Tietolinja
02/2003

Periodicals Contents Index (PCI) -tietokanta konsortion käyttöön

Nanna Hakala ja Arja Tuuliniemi
Helsingin yliopiston kirjasto

URN:NBN:fi-fe20031965


Pääkirjoitus
Artikkelit
Uutisia,
ajankohtaista


Periodicals Contents Index (PCI) -tietokanta avataan PCI-konsortion jäsenille tammikuussa 2004. Tietokanta on konvertoitu Voyager-tietokannaksi ja se avataan hakukäyttöön osoitteessa http://pci.linneanet.fi.

 

Tausta

Periodicals Contents Index (PCI) -tietokanta hankittiin FinELib-konsortiolle kertaostona vuoden 1998 lopussa. Aineisto on viitetietokanta, johon on indeksoitu viitteitä humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden, kulttuurin ja taiteen alalta vuosilta 1770-1995. Kertaosto käsitti PCI-tietokannan 20 segmenttiä, jotka tuotettiin vuoden 2001 loppuun mennessä. Konsortio ei korkean hinnan vuoksi halunnut ostaa tietokannan uusia segmenttejä eikä tiedontuottaja voinut tarjota pelkästään tietokannan osaa käyttöön. Tietokanta oli FinELib-konsortiolla online-käytössä ja sitä päivitettiin aina vuoden 2001 loppuun saakka.

PCI-tietokannan osalta aineiston pitkäaikaiskäyttö on järjestetty eri tavalla kuin useissa muissa FinELib-aineistoissa. Jo alunperin PCI:tä ostettaessa tietokannan tuottajan kanssa sovittiin, että FinELib tarjoaa aineiston konsortion jäsenille suomalaiselta palvelimelta eli hankkii tarvittavat ohjelmistot ja laitteiston ja opastaa käyttäjiä aineiston käytössä. Vuoden 2001 loppuun saakka tietokantaa oli mahdollista käyttää kustantajan palvelimelta, minkä jälkeen alettiin suunnitella tietokannan konvertointia sellaiseen muotoon, että se olisi käytettävissä Suomessa.

 

Prosessi

Periodicals Contents Index -tietokannan saaminen konsortion käyttöön on vienyt noin kaksi vuotta ja näihin kahteen vuoteen mahtuu paljon työtä ja yllätyksiä. Hakuohjelmistoksi valittiin harkinnan jälkeen Voyager ja Endeavorin kanssa käytiin pitkään neuvotteluja. Tietokannan suuren koon (noin 12,5 miljonaa tietuetta) takia Voyager-tietokannan perustamisen ja konvertoinnin hinta oli aluksi suhteettoman kallis. Ohjelmistotoimintojen käyttö on kuitenkin hyvin rajattua, sillä tietokantaan ei luetteloida uusia tietueita eikä lainata, vaan tiedonhaku (OPAC) on ainoa käytössä oleva toiminto. Lisäksi tietueet ovat lyhyitä ja yksinkertaisia. Näillä perusteilla saimme neuvoteltua hintaa alaspäin meitä tyydyttävälle tasolle. Aineiston muokkaus vei myös oman aikansa.

PCI:n englanninkielisen käyttöliittymän (http://pci.linneanet.fi) rakentamisessa seurattiin kustantajan oman käyttöliittymän ilmettä hyödyntämällä samoja värejä ja kuvia. Voyager-tietokannan tarjoamat hakumahdollisuudet eivät täysin vastaa kustantajan tarjoamia vaihtoehtoja, mutta erilaisuus ei tässä tapauksessa merkitse huonommuutta; artikkeleita ja niiden emoja eli lehtiä voi hakea monin tavoin. Vaikka tietokannan aineisto pysyykin muuttumattomana, käyttöliittymää voidaan aina kehittää tarpeiden mukaan ja ohjelmiston sallimissa rajoissa. Kommentteja ja parannusehdotuksia voi toimittaa jokaisen näytön alalaidassa sijaitsevan Feedback-linkin kautta.

Projekti toteutettiin Kansalliskirjaston Tietokantapalveluiden ja Kansallisen elektronisen kirjaston palveluiden (FinELib) yhteistyönä. Tietokantapalveluissa on vuosien varrella hankittu vankka kokemus tietokantojen ylläpidosta, konvertoinnista sekä käyttöliittymien rakentamisesta ja tästä asiantuntemuksesta oli suuri hyöty PCI-projektissa.

 

Käyttöoikeudet

Tietokantaa voivat käyttää PCI-konsortion jäsenet. Konsortioon kuuluvat yliopistot, ammattikorkeakoulut, yleiset kirjastot sekä osa tutkimuslaitoksista/erikoiskirjastoista. Luettelo käyttöön oikeutetuista organisaatioista löytyy FinELibin www-sivuilta (http://www.lib.helsinki.fi/finelib/).

 


Tietolinja 02/2003

Nanna Hakala, sovellussuunnittelija
Helsingin yliopiston kirjasto, Tietokantapalvelut

Arja Tuuliniemi, suunnittelija
Helsingin yliopiston kirjasto, Kansallisen elektronisen kirjaston palvelut

PL 26, 000140 Helsingin yliopisto
Email: muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi