TIEDONHAKUVINKKI ARTOSTA

Liisa Sten

Artikkelitietokanta ARTOssa on lähes 60 000 viitettä.
Valtaosa ARTOn artikkeliviitteistä koskee v. 1995 aikana ilmestyneitä kausijulkaisuartikkeleita.
ARTOn lehtilista on katsottavissa TKAY:n LINNEA-palvelimessa. Lehtilistaa ylläpidetään n. neljä kertaa vuodessa, seuraavan kerran lähellä vuoden vaihdetta.
On helppoa seurata ARTOsta, mitä uusia artikkeleita on löydettävissä jostain tietystä lehdestä:
Haetaan T/-haulla lehden nimen mukaan, esim. t/tietolinja. Kortti- tai MARC-näytössä annetaan komento IND, joka vie "viitteet vuosittain" -näyttöön.

ind
ARTO - - - - - - - - - - - - - - VTLS-94 - - - - - - - - VIITTEET
VUOSITTAIN
HAKUTERMI: Tietolinja
 
 NIMEKE: Tietolinja
 1.  18 -1995
 2.  16 -1994
Em. näytöstä pääsee rivikomennolla "valitun julkaisun artikkelit"
-näyttöön, jossa voi selata tietyn vuoden
aikana ilmestyneitä artikkeleita. 


1
ARTO - - - - - - - - - - - - - - VTLS-94 - - - - VALITUN JULKAISUN
ARTIKKELIT
HAKUTERMI: Tietolinja                         
 (18)
 
  1. Elektronisesta kirjastosta historial.... Sten Liisa............  1995-
  2. EU:n kirjasto-ohjelman kuulumiset....... Salonharju Inkeri.....  1995-
  3. Gabriel auttaa tiedonhakijaa............ Hakala Juha...........  1995-
  4. Kartoitus kirjastojen tietoteknisest.... Soini Antti...........  1995-
  5. Kirjastotunnukset yhteisluetteloissa.... Sten Liisa............  1995-
  6. VTLS-94:n keskeiset uudet piirteet t.... Sten Liisa............  1995-
  7. FENNICA-tietokannan tehtävät..........  Palonen Vuokko........  1995-
  8. Kirjastojen tietojärjestelmän kans....  Häkli Esko...........  1995-
  9. Kirjastonjohtajien atk-neuvottelupä.... Häkli Esko...........  1995-
 10. LINDAan uusia aineistoja................ Hedman Arne...........  1995-
 11. Tulee, ei tule, tulee: uusi VTLS-han.... Raatikainen Matti.....  1995-
 12. EU:n kirjasto-ohjelman haku käynnistyy. Maajärvi Riitta......  1995-
 13. Internetin resurssit ja niiden käyttö.  Hakala Juha...........  1995-
 14. Korkeakoulujen opinnäytteet LINDAssa... Sten Liisa............  1995-
 15. LINNEA ja CD-KATI esittäytyivät Ti....  Hedman Arne...........  1995-
 16. Tieteellisten kirjastojen atk-yksikö.... Soini Antti...........  1995-
 17. Uudistuvin menetelmin kohti tulevais.... Häkli Esko...........  1995-
 18. Z39.50-uutisia.......................... Hakala Juha...........  1995-
Artikkelit järjestyvät vuosittain siten, että uusimman numeron artikkeliviittet tulostuvat aakkosjärjestyksessä näytölle ensin ja vanhimmat viimeksi.
Artikkeliviitteissä on emojulkaisusta riittävät tiedot lehden tai kirjan tunnistamiseksi esim. kaukolainattavaksi. Tarvittaessa yksittäisestä artikkeliviitteestä pääsee takaisin emojulkaisua koskevaan viitteeseen antamalla komento BIB.
HAUN ILOA!

8

tietolinja 4/95   8.12.1995