ARTO-yhteistyö tiedontuottajan näkökulmasta

Pirjo Korhonen,
Helsingin yliopiston metsäkirjasto

Runsaan vuoden kokemuksen mukaan, joka Metsäkirjastolla on ARTO-tallennuksesta, voi sanoa, että työskentely on ollut voittopuolisesti mukavaa ja sujuvaa verrattuna muihin vtls-tietokantoihin, jotka perusloadiensa vuoksi jo alkuaan ovat olleet T"täynnä tavaraa". Alkuvaiheessa, jolloin ensimmäisenä pääsi valitsemaan ykköslehtiä, olimme ehkä liiankin puhdaslinjaisia ja vielä kirjoittamattomien pykälien mukaan toimivia, ottaessamme vain alamme lehtiä. Sittemmin päätös on tuntunut ihan viisaalta, kun on itse työsaran ääreen päästy. Enempää emme näillä resursseilla (ihmiset ja työhön käytettävissä oleva aika) varmaan olisi pystyneetkään. Nytkin välillä levottomana tarkkailee kalenteria - kuukausikin on kummallisen lyhyt aika.
Kirjastot elävät niin vauhdikkaissa muutoksissa, että vielä vuodessakaan ei ole ennättänyt täysin vakiinnuttaa ARTO-tapo- jaan. Mekin olemme moneen kertaan muuttaneet luetteloinnin ja sisällönkuvailun työnjakoja; vielä emme ole päässeet siihen, että samat tekevät sekä tallennuksen että sisällönkuvailun. Eri kokeilujen jälkeen olemme palanneet sisällönkuvailulipu- koihin ja yhden ihmisen tallennusrutiiniin. Osaltaan tähän vaikuttaa poimintakoodin käyttö, se pitää muistaa myös aina korjauksia ja lisäyksiä tehtäessä.
Meille ARTO on oikeastaan enemmän väline kuin päämäärä sinänsä. Toistaiseksi tuotamme painettua bibliografiaakin, mutta ennen muuta olemme onnellisia oman trip-tietokantamme omistajia. KAIKKI atk:lle tallentamamme (aloitimme atk-tallen- nuksen 1982) materiaali (artikkelit, kirjat, lehdet) on haettavissa - ja ihan oikeiden tiedonhakujen tavoitettavissa! - ForesTree-tietokannassamme. Senpä vuoksi olemme puhtoisia ARTO-aatteen noudattajia siinäkin mielessä, että tallennamme ARTOon vain artikkeleita; monografiat ja lehtien bibliografiset tietueet poimitaan HELKAsta.
Melkein päivittäinen ihmettelyn aihe kuitenkin on: mikä on artikkeli. Juuri ne useimmin ilmestyvät lehdet ovat toimi- tuspolitiikaltaan myös uudistuvia, dynaamisia ja joustavia. Kolleegan sanoin: "On ikkunaa ja luukkua ja eriväristä pohjaa". Näistä on vaikea valita itsenäistä informatiivista artikkelia. Ja kun valinnan on tehnyt aukeaa seuraava ongelma: mikä on ko artikkelin otsikko. Valitaanko päänimekkeeksi pak- suimmalla kirjoitettu vai pienenä piileskelevä, mutta ensim- mäiseksi nimekkeeksi ladottu nimeke. Tekipä kuinka vaan, työ- määrää kasvattaa lisäkirjauksen teko siitä toisesta nimeke- ehdokkaasta, sillä muutoin ei joku yhteistyöhön osallistuja kenties löydä ao artikkelia tai joutuu aina hakemaan useammal- la tavalla. Vaikuttaa saivartelulta, mutta on totisinta totta jokapäiväisessä työssä ja tuplien pelossa.
Sisällönkuvailu on oma seikkailunsa. Metsäkirjastolla asiat ovat sikäli mukavasti, että meillä on oma sanasto, mutta kuvailun yhdenmukaistaminen on melkoinen haaste siinäkin väljässä määrin, mihin nyt ARTOn piirissä pyritään.
Oman alansa artikkelien etsintä olisi hauskaa ja mielenkiintoista puuhaa. Paitsi käsillä olevan lehden (tai monografian) artikkelin etsintä - jos joku olisi jo ennättä- nyt sen tallentaa - voisi muuten vain katsoa aiheen tai tuottajan mukaisesti, mitä esim. metsiin ja puuhun liittyviä artikkeleita ARTOsta löytyy, ja lisätä niihin meidän asiantuntemuksemme sisällönkuvailuun (sikäli kun artikkeli löytyy myös meidän lehdistämme tai on muuten niin informatiivinen tallennuksena, että sisällönkuvailun pystyisi lisäämään). Vielä kun saisi ihan yksittäisen lehtinumeron sisällysluettelon haettua! Nyt artikkelit ovat vain vuosittain järjestyksessä.
Sehän juuri olisi parasta tässä yhteistyössä - löytää jotain jota ei muuten osaisi hakeakaan. Esim. meidän kannalta antoisia tuottajia voisivat olla paitsi biotieteet, myös historia- ja perinnetieteet, Carelica-aineisto, niin - oikeastaan mikä tahansa. Yhtälailla kielitieteissä voidaan pohdiskella metsään liittyvää etymologiaa.
Eläköön siis ARTOn monipuolisuus ja etsikäämme uusia keinoja yhteistyön hyödyntämiseksi ja lisäämiseksi.

11

tietolinja 4/95     8.12.1995