Suomen VTLS-käyttäjäryhmän palsta

Koonnut Riitta Lehtinen

 


Suomen VTLS-käyttäjäryhmän kokous Kuopiossa 6.-7.6.1996

Lähes 40 osanottajaa kokoontui Kuopioon Varastokirjaston tiloihin kes- kustelemaan ja kuulemaan tilannekatsauksia VTLS-ohjelmistoon liittyvis- tä asioista. Ilahduttavasti lähes jokaisesta suomalaisesta VTLS-kirjas- tosta oli joku päässyt mukaan. Työryhmät raportoivat toiminnastaan kuluneen vuoden aikana. Tämä ko- kous oli myös virstanpylväs työryhmien toiminnassa. Useimmat niistä oli- vat toimineet perustamisestaan saakka lähes samassa kokoonpanossa, mutta nyt tapahtui "hallittu vahdinvaihto". Keskimäärin puolet kunkin työryh- män jäsenistä vaihtuu ja työryhmien työ käynnistyy syksyllä uusissa ko- koonpanoissa. Julkaisemme tässä työryhmien nykyiset kokoonpanot, keskus- telufoorumina toimivan sähköpostilistan nimet ja niiden yhteyshenkilöt. Muita keskeisiä asioita Kuopion kokouksessa olivat mm. VTLS-94:n tes- taus ja varsinkin lainauksen toiminta siinä. Sovittiin, että avolainauk- sen toiminnasta laaditaan kuvaus, jota lainaustyöryhmä käsittelee ennen- kuin se lähetetään kirjastoille kommentoitavaksi. Tätä yhteisesti hyväk- syttyä kuvausta käytetään seuraavien versioiden lainauksen testauksen pohjana. Liisa Sten esitteli EasyPAC/EasyCAT-ohjelmaa, joka on Pcllä toimiva Windows-pohjainen käyttöliittymä. Sen avulla voi hakea ja luetteloida VTLS-94-versiota käyttävässä tietokannassa. Päivikki Karhula esitteli VTLS-ohjelman seuraavaa sukupolvea eli VIR- TUAa ja siitä kertoivat myös Charlottessa, USA:ssa pidettyyn toiseen kan- sainväliseen käyttäjäryhmän kokoukseen osallistuneet Annu Jauhiainen, Kirsti Tainio ja Liisa Sten. Kokouspöytäkirja liitteineen on toimitettu paperiversiona kunkin kir- jaston yhteyshenkilölle. Kokousisäntämme Varastokirjasto osoitti hallitsevansa nopean toimin- nan muussakin kuin kaukolainojen välityksessä: aamupäivällä kokouksessam- me vieraili vaivihkaa valokuvaaja ja - yllätys, yllätys - iltapäivällä Pentti Vattulaisen esitellessä Varastokirjaston toimintaa WWW-sivujen a- vulla siellä oli ajankohtaisissa tapahtumissa myös tieto käyttäjäryhmän kokouksesta valokuvin höystettynä. "Sivutuotteena" kuvista kävi myös il- mi, kuka oli pelannut pingistä tai hurjastellut autoilla kirjavaraston käytävillä edellisenä iltana. Pitäisiköhän ruveta tarkkailemaan säännöl- lisesti niitä sivuja... Seuraavan Suomen VTLS-käyttäjäryhmän kokouksen on ystävällisesti lu- vannut järjestää Svenska handelshögskolans bibliotek kesäkuussa 1997. Kiitokset kuopiolaisille isännille - tavataan ensi vuonna Hankenissa!
Gdanskissa, Puolassa järjestetään 22.-25.9. 96 Euroopan VTLS-käyttäjäryh- män kokous. Samassa yhteydessä järjestetään myös VTLS-koulutusta. Toivot- tavasti kokoukseen osallistuvat suomalaiset kertovat kokemuksiaan seuraa- vassa Tietolinjassa.
VTLS Inc. on järjestänyt jo useana vuonna USAssa "Directors' conference"- nimellä kokouksia, jotka on tarkoitettu sekä VTLSää että muita järjestel- miä käyttävien kirjastojen johtajille. Kokousten teemat ovat olleet kir- jastojen tulevaisuuden suunnittelun kannalta keskeisiä ja puhujiksi on saatu alan tunnetuimpia nimiä USAsta. Tänä vuonna järjestetään ensimmäisen kerran vastaava kongressi myös Eu- roopassa. Järjestelyistä vastaa VTLS Europe ja kokous pidetään Barcelonas- sa Espanjassa 3.-5.11.96. Kokouksen yhteyteen on suunniteltu myös kirjas- tonjohtajien tapaamista. Sen sisällöstä ja VTLSn kongressin ohjelmasta on tulossa lisätietoja vielä syyskuun aikana.

SUOMEN VTLS-KÄYTTÄJÄRYHMÄ. TYÖRYHMIEN KOKOONPANOT 1996-1998

HANKINTATYÖRYHMÄ Frilander, Ulla-Maija Jyväskylän yliopiston kirjasto Grönlund, Liisi Kuopion yliopiston kirjasto Hirsivuori, Jorma Eduskunnan kirjasto Hokkanen, Raili Joensuun yliopiston kirjasto Joki, Maija Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjasto Marttinen, Riitta Turun yliopiston kirjasto Niemelä, Eija Helsingin yliopiston kirjasto/HELKA-yksikkö Siikala, Tuula Tampereen yliopiston kirjasto TKAYn edustaja nimetään myöhemmin KAUSIJULKAISUTYÖRYHMÄ (kausi@utu.fi, ylläpitäjä Maija Koskinen) Hedman, Arne HYK/TKAY Kiuru, Eila Tampereen yliopiston kirjasto Koskinen, Maija Turun yliopisto, hammaslääketieteen kirjasto, puheenjohtaja Niemelä, Eija Helsingin yliopiston kirjasto/HELKA-yksikkö, sihteeri Porkka, Riitta Joensuun yliopiston kirjasto Rekimies, Maija-Liisa Oulun yliopiston kirjasto (e-mail-jäsen) Ruostesaari, Leena Oulun yliopiston kirjasto Seppänen, Marja-Liisa Helsingin yliopiston kirjasto/Bibliografinen osasto Söderlund, Inger Åbo Akademis bibliotek, yhteyshenkilö Euroopan kausi- julkaisutyöryhmässä LAINAUSTYÖRYHMÄ (vtlslaina@hut.fi, ylläpitäjä Ari Muhonen) Jauhiainen, Annu Joensuun yliopiston kirjasto, puheenjohtaja ja yhteyshenkilö Euroopan lainaustyöryhmässä Kuusela, Riitta-Marja Jyväskylän yliopiston kirjasto Lehtinen, Riitta HYK/TKAY Muhonen, Ari Helsingin teknillisen korkeakoulun kirjasto Pietiläinen, Pirkko Oulun yliopiston kirjasto Suomi, Terttu Tampereen yliopiston kirjasto Taskinen, Aino Kuopion yliopiston kirjasto Tuori, Katri Helsingin yliopiston kirjasto/HELKA-yksikkö LUETTELOINTITYÖRYHMÄ (vtlsmono@uku.fi, ylläpitäjä Liisa Björkqvist) Björkqvist, Liisa Varastokirjasto, puheenjohtaja Ennajem, Annikki Joensuun yliopiston kirjasto Hedman, Arne HYK/TKAY Korttinen, Pirkko Helsingin yliopiston kirjasto/Bibliografinen osasto Mickelsson, Ulla Åbo Akademis bibliotek, yhteyshenkilö Euroopan luettelointityöryhmässä Saikkonen, Kaisa Jyväskylän yliopiston kirjasto Salmela, Anne-Mari Turun yliopiston kirjasto Siunala, Riitta Eduskunnan kirjasto, sihteeri Tuomisto, Virva Vaasan yliopiston kirjasto Valovirta, Kalevi Helsingin yliopisto/Luonnontieteiden kirjasto OPAC-TYÖRYHMÄ (VTLS-OPAC@oulu.fi, ylläpitäjä Riitta Uusivirta) Kärki, Eeva Helsingin yliopiston kirjasto/Bibliografinen osasto Lepistö, Kirsi Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjasto Mayow, Raija Helsingin yliopiston kirjasto Puukko, Oili Kuopion yliopiston kirjasto Salonharju, Inkeri Helsingin yliopiston kirjasto (+ TKAY), yhteyshenkilö Euroopan OPAC-ryhmässä Sandelin, Ringa Åbo Akademis bibliotek Turunen, Terttu Helsingin yliopisto/Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto, puheenjohtaja Uusivirta, Riitta Oulun yliopiston kirjasto, sihteeri Vuorinen, Tuula Tampereen yliopiston kirjasto
tietolinja 3/96 * 30.9.1996