Kaksi uutta tietokantaa on avattu koekäyttöön
Riitta Lehtinen
 


SVEN sisältää Ruotsin kansallisbibliografian aineiston 
vuodesta 1989, tietueita on jo nyt yli 80 000 ja uudet tietueet saa-
daan viikottain. 
Tietokannan käyttöoikeus on avattu automaattisesti kaikille niille, 
joilla jo on jonkin muun LINNEA-tietokannan suorakäyttötunnus. Muut 
voivat pyytää koekäyttösopimuksen TKAYstä. Tietokantaa voi käyttää  
koko loppuvuoden edullisesti hintaan 1 mk/min. Ensi vuodeksi SVEN-
tietokannan voi lisätä osaksi vuoden 1997 käyttösopimuksia.
   Tietokannan käyttö on samanlaista kuin LINDAn tai MANDAn, nykyi-
nen salasana kelpaa sellaisenaan myös SVENiin; sisäänkirjoittautuessa 
SVENin tietokantatunnus on CLAS03.   
   VIOLA on musiikkiaineistojen yhteistietokanta. Kotimaisen kevyen 
musiikin nuotit on tallennettu VIOLAan vuodesta 1977 alkaen ja kaikki 
kotimaiset nuotit vuodesta 1995; lisäksi tietokannassa on Sibelius-
Akatemian kirjaston nuotit sekä uutuuskartunta (myös äänitteet). 
Tavoitteena on saada VIOLAan jatkuvasti kaikki uudet kotimaiset nuotit
ja äänitteet sekä ulkomaisia niiltä osin kuin niitä on kirjastojen 
kokoelmissa. Neuvotteluja käydään parhaillaan useiden potentiaalisten 
tiedontuottajien kanssa. 
Nyt tietokannassa on n. 50 000 tietuetta ja niiden lisäksi lähes 50 000 
auktoriteettitietuetta. VIOLAn tietokantatunnus on CLAS05. 
    Tietokantaan on tallennettu niin teoskokonaisuuksia kuin niihin 
sisältyviä osakohteitakin ja tietueet on varustettu YSAn ja musiikin 
asiasanoin, kotimaisissa on lisäksi YKL. Tietueissa on myös kirjasto-
tunnukset. 
Asiasanojen lisäksi tietueita voidaan hakea mm. esittäjän, säveltäjän, 
sanoittajan, sovittajan, nimekkeen ja alkusanojen mukaan. VIOLA-tieto-
kanta on saatavissa koekäyttöön loppuvuodeksi hintaan 1mk/min. 
Kummankin tietokannan koekäyttösopimuksen voi tilata Helsingin yliopis-
ton kirjaston Tieteellisten kirjastojen atk-yksiköstä (TKAY / Sanna 
Haapio, PL 26, 00014 Helsingin yliopisto, sähköposti: sanna.haapio@hel-
sinki.fi, puh. (90) 708 44388).  Sopimuksen mukana lähtetään tietokan-
nan  yhteystiedot ja käyttöohjeet. 
    Toivomme koekäyttäjiltä palautetta tietokantojen sisällöstä, käy-
töstä ja käytettävyydestä, jotta voimme kehittää niitä edelleen käyt-
täjien tarpeiden mukaan. 
 

tietolinja 2/96 * 7.6.1996