Tietolinja

Tietolinja
02/2004

Tietolinja-lehti    2/2004
ISSN 1239-9132

Helsingin yliopiston kirjaston elektroninen tiedotuslehti

Uutisia ja ajankohtaista


Pääkirjoitus
Artikkelit

 


Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteellisten kirjastojen etusivu


 

Kansallisen kulttuuriperinnön digitointi - loppuuko vauhti ennen alkua?

Sähköiset aineistot ovat vähitellen tulleet yhä tutummaksi työvälineeksi myös humanisteille ja yhteiskuntatieteilijöille. Digitaaliset tallennus- ja levitysmenetelmät ovat luoneet monenlaisia uusia mahdollisuuksia sekä tutkimukselle että opetukselle. Kansallisen kulttuuriperinnön digitointi on toiveista ja odotuksista huolimatta kuitenkin vasta aivan alussa. Keskeisimmät digitoinnin etenemistä hidastavat tekijät ovat selkeästi poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia, koska kysymystä on tarkasteltu lähinnä tekniikan näkökulmasta, eikä sen tarpeellisuudesta ole onnistuttu tekemään suurta kansallista ja ideologista kysymystä.

Jyrki Ilvan artikkeli aiheesta on ilmestynyt Agricolan Tietosanomissa 2/2004 http://agricola.utu.fi/tietosanomat/numero2-04/digitointi.html

 

Kaukopalveluselvitys Linnea-verkossa

Linnea2-konsortio on asettanut työryhmän selvittämään kaukopalvelua ja sen kehittämistä Linnea-verkossa. Linnea-kirjastoilla ei vielä ole yhteistä kaukopalveluohjelmistoa. Tämän selvityksen tulosten perusteella on tarkoitus päättää, onko tarpeen hankkia sellainen vai jatketaanko samalla tavalla kuin tähän saakka. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa nykytila, tutustua muiden maiden tilanteeseen sekä määritellä, mihin suuntaan kaukopalvelua tulisi kehittää ja millaista kaukopalvelua halutaan jatkossa. Ydinkysymyksiä ovat asiakastoimisuus sekä maksut.

  • Tuleeko kaukopalvelu pysymään nykyisenlaisena, virkailijan hoitamana vai halutaanko siirtyä enemmän asiakastoimiseen kaukolainaukseen?
  • Mitä mahdollisuuksia tarjoaa Voyagerin yhteislainaus, jos se otetaan laajamittaisesti käyttöön Linnea-verkossa?
  • Mitä jää sen ulkopuolelle eli varsinaisen kaukolainausohjelmiston hoidettavaksi?
  • Onko mahdollista yhdenmukaistaa maksukäytäntöjä sekä vähentää keskinäistä laskutusta?

Työryhmän jäseninä ovat Ari Muhonen (TKK), Pirjo Rajakiili (Terkko), Pentti Vattulainen (Varastokirjasto), Kaija Sitari (JoYK), Juhani Räisänen (OYK) sekä Annu Jauhiainen (HYK, Tietokantapalvelut). Ryhmän on määrä jättää raporttinsa Linnea2-konsortiolle maaliskuun loppuun mennessä.

 

Kirsti: uusi jäsen tietokantaperheeseen

Tietokantapalveluiden ylläpitämä Kirjastot-tietokanta (http://www-db.helsinki.fi/kirjastot/) eli Tieteellisten kirjastojen oppaan tietokantaversio sisältää noin 850 kirjaston tiedot, joista osa on valitettavasti ainakin osittain vanhentunut. Toivomme että kirjastot tarkistavat tietonsa ja lähettävät tarvittaessa päivitykset Eija Niemelälle (eija.niemela(at)helsinki.fi). Kirjastot- tietokannassa on paljon aineistoa, joka on Tietokartta-hankkeen kannalta relevanttia. Olemmekin päätyneet siihen, että selvitämme mahdollisuudet käyttää Kirjastot-tietokantaa Tietokartan rekisterin pesämunana. Näin toimien kirjastojen ei jatkossa tarvitse päivittää tietojaan kahteen tietokantaan, vaan tietokartan rekisteri sisältää sekä kirjastojen perustiedot - mahdollisimman monen kirjaston osalta - että tarkemmat kokoelmatiedot niistä kirjastoista, jotka ovat Tietokartassa mukana.

Teknisesti TRIP-siirros edellyttää tietokannan tietueiden poimintaa kannasta tiedostoksi, joka konvertoidaan XML-muotoon ja siirretään ENCompass-sovellukseen tietokannaksi. Tietokartan tietuerakenteelle yhdistäminen Kirjastot-tietokantaan merkitsee sitä, että jo kokoelmien kuvailuun tarvittavien kenttien lisäksi tietueissa voisi olla myös Kirjastot-tietokannan kenttiä. Kaikkia niitä ei kokoelmia kuvaillessa tarvitsisi käyttää, ja samaten kokoelmien tietoja vaihdettaessa mukaan poimittaisiin vain kokoelmien kuvailun kannalta relevantit kentät.

Uusi tietokanta tulee sisällöltään ja tekniseltä toteutukseltaan olemaan erilainen kuin nykyinen Kirjastot-tietokanta. Siksi oli tarpeen keksiä rekisterille uusi nimi. Yksimielinen valintamme on KIRSTI, joka korvaa Kirjastot-tietokannan vanhan nimen 1.1.2005 alkaen. Kirsti on harvinaisen sopiva nimitys uudelle tietokannalle, koska sen voi maun mukaan avata joko Kirjastot-tietokannaksi tai Kirjastojen tietokartaksi. Käytännössä tietokanta muuttuu Tietokartta-hankkeen edetessä vähittäin edellisestä jälkimmäiseksi. Uuden nimen kummina voi pitää marraskuun lopussa 2004 eläkkeelle jäänyttä Kirsti Tainiota, joka ensimmäisenä HYK:n henkilökunnan jäsenenä sai oman nimikkotietokannan. Toivon omasta puolestani molemmille Kirsteille oikein hyvää jatkoa!

Juha Hakala

 

Henkilöstöuutisia

Tietokantapalveluissa

Tietotekniikkasuunnittelija Mikael Jokela on aloittanut 1.7.2004 ja kirjastosihteeri Hille Ruotsalainen 1.11.2004. Opiskelija Hannu Hedman työskentelee projektitehtävissä 15.6.2004-20.01.2005.

Kansallisen elektronisen kirjaston palveluissa

Taloussuunnittelija Lykke Sahlström on aloittanut 6.9.2004 ja Nelli-portaali -tiimissä  sovellussuunnittelijat Ere Maijala ja Jukka Pennanen 1.10.2004. Määräaikaisena portaalitiimissä on työskennellyt Tiina Kemppainen sovellussuunnittelijana 15.6.-15.12.2004.

 

Takaisin alkuun


Tietolinja 02/2004


Etusivulle | Sivun alkuun