Otium Sapientis
Kansalliskirjaston ystävät
 

Liity Kansalliskirjaston ystäviin!

Kansalliskirjasto on muodostanut tuekseen ystäväverkoston, johon kaikilla kirjaston toiminnasta ja kirjakulttuurista kiinnostuneilla on mahdollisuus liittyä.

Kirjastolla on ystäviä ja tukijoita, yhteistyökumppaneita, uskollisia asiakkaita, kulttuuritilaisuuksien ja näyttelyiden vieraita, etäpalveluiden käyttäjiä ja muita kirjaston toiminnasta kiinnostuneita, joita varten kirjasto on halunnut luoda oman toimintafoorumin.

Ystävätoiminta on vapaamuotoista ja maksutonta, eikä liittyminen sido tai velvoita osallistujia. Ystävät voivat itse vaikuttaa toiminnan tavoitteisiin ja esittää ehdotuksia ohjelman sisältöön.

Ystävien missio

 Ystävätoiminnan tarkoituksena on saada ystäviltä tukea kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Tuki voi olla niin aatteellista kuin materiaalistakin. Tarkoituksena on myös lujittaa ja laajentaa kirjaston yhteiskuntasuhteita ja parantaa näin kirjaston edellytyksiä toimia kansallisena kulttuuri- ja palvelulaitoksena.

Kirjasto voi puolestaan tarjota ystävilleen kulttuuriohjelmaa ja yhteisiä tapaamisia historiallisissa puitteissaan sekä syventää ystävien tietoutta kirjaston toiminnasta ja kirjakulttuurista.

Toiminnan muodot

Ylikirjastonhoitaja kutsuu ystäväverkoston koolle muutaman kerran vuodessa. Näissä tapaamisissa keskustellaan ja sovitaan tarkemmin toiminnan tavoitteista ja toimintalinjoista. Cetus Noster -kuoro Tavoitteisiin voi kuulua Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston kartuttaminen tai kampanjoiminen yhdessä valitun kohteen hyväksi, kuten jonkin arvokkaan aineiston hankkimiseksi, vanhan kirjan pelastamiseksi tai tietyn tutkimushankkeen mahdollistamiseksi.

Tapaamisissa tutustutaan myös kirjaston toimintaan, näyttelyihin tai kokoelmiin, kuunnellaan esitelmä tai nautitaan vaikkapa konsertista, ja jatketaan seurustelua vapaamuotoisesti. Ystävät saavat halutessaan kutsuja kirjaston näyttelyiden avajaisiin ja muihin tilaisuuksiin sekä kirjastoa koskevaa tiedotusta.

Tule mukaan Kansalliskirjaston ystävätoimintaan!

Vastaa kyselyymme, mikäli olet kiinnostunut liittymään ystäväverkostoon.
Täytä yhteystietolomake »