Otium Sapientis
Nationalbibliotekets vänner
/ Vänträff

Böcker som passion

Böcker som passion
Öppningsskål i Kupolsalen

Nationalbibliotekets vänner deltog den 14 maj 2008 i öppningen av en stor utställning som presenterade bibliofilers samlingar genom århundradena. Som utomstående experter på utställningen har fungerat flera betydande finländska bibliofiler, som också har ställt ut sina egna samlingar i vitrinerna. Å andra sidan presenterar utställningen värdefulla samlingar som donerats till Nationalbiblioteket och som i tiden har uppstått tack vare enskilda samlares sakkunskap, passion och/eller förmögenhet. För öppningsorden svarade statsrådet Riitta Uosukainen.

Böcker som passion
Bokhandlaren Andrew Eriksson berättar om böckernas vägar.

Böcker som passion
Verkställande direktör Ilkka Paateros bokintresse började med att han samlade litteratur med Lapplandsmotiv.

Om samlandets och böckernas tjusning berättade bokhandlaren Andrew Eriksson, verkställande direktör Ilkka Paatero och professor Jukka Sarjala. Den idealiska samlaren förmår tygla sin iver så att samlingen blir fullständig när det gäller ett utvalt motivområde, men han måste samtidigt undvika mani och måttlöshet. Till samlingsobjekt duger vilket motiv, tidsperiod eller typ av tryckalster som helst; samlarnas uppfinningsrikedom känner inga gränser.

Böcker som passion
Professor Jukka Sarjala och F. G. Haynes illustrerade växtflora från en samling som tillhört Johann Hennings (1758-1831) bibliotek.

Böcker som passion
Bokhistorikern Anna Perälä presenterar sin egen samling för statsrådet Riikka Uosukainen.

Böcker som passion
Tidig finländsk musik från Aki Arponens samling.

En samlares flit kan leda till uppkomsten av en unik och värdefull helhet, som samlaren gärna vill ställa till forskarnas förfogande. En sådan här helhet finner ofta vägen till institutioner som Nationalbiblioteket, när böckernas ägare önskar säkerställa samlingens tillgänglighet och trygga dess förvaring. De mest betydande samlingar som biblioteket fått motta under de senaste åren är professor Heikki A. Reenpääs bibliotek samt professor Markus Brummer-Korvenkontios samling.

Böcker som passion

Böcker som passion
Biblioteks- och bokvänner

Utställningen Böcker som passion fortsätter ända till 15.11.2008. Man kan besöka den under bibliotekets öppethållningstider.


Till sidans början