Otium Sapientis
Nationalbibliotekets vänner
 

Anslut Dig till Nationalbibliotekets vänner!

Nationalbiblioteket sammankallar ett nätverk av vänner, till vilket alla som är intresserade av bibliotekets verksamhet och bokkultur har möjlighet att ansluta sig.

Biblioteket har sina vänner och mecenater, samarbetspartner, trogna användare, besökare av kulturella evenemang och utställningar, fjärrlånekunder och andra intresserade av bibliotekets verksamhet. För de här personerna har biblioteket nu velat skapa ett eget verksamhetsforum.

Vänverksamheten är informell och avgiftsfri, och ett deltagande binder eller förpliktar inte till någonting. Vännerna kan själva besluta närmare om verksamhetens målsättningar och innehåll.

Vännernas mission

 Avsikten med vänverksamheten är att genom vännerna få stöd för bevarandet av kulturarvet och för främjandet av kännedomen om det. Stödet kan vara antingen ideellt eller materiellt. Det är också meningen att förstärka och utvidga bibliotekets samhällsrelationer och att sålunda förbättra bibliotekets förutsättningar att verka som en nationell kultur- och serviceinstitution.

Biblioteket kan för sin del erbjuda sina vänner ett digert kulturprogram och gemensamma träffar i en historisk miljö samt fördjupa vännernas kännedom om bibliotekets verksamhet och bokkultur.

Former för verksamheten

Överbibliotekarien sammankallar nätverket av vänner några gånger om året. Vid dessa träffar diskuteras och avtalas närmare om verksamhetens målsättningar och riktlinjer. Kören Cetus Noster Till målsättningarna kan höra att utöka Nationalbibliotekets fond för kulturarv eller att föra en kampanj för ett gemensamt utvalt objekt, som till exempel att anskaffa ett visst värdefullt material, rädda en gammal bok eller möjliggöra något forskningsprojekt.

Vid de gemensamma träffarna kan man också bekanta sig med bibliotekets verksamhet, utställningar eller samlingar, lyssna på föredrag eller konserter för att därefter fortsätta umgänget under fria former. Vännerna får om de så önskar inbjudningar till utställningarnas öppnanden och andra evenemang samt information om biblioteket.

Kom med i vänverksamheten!

Besvara vår förfrågan, om Du är intresserad att ansluta Dig till bibliotekets vänner.
Fyll i blanketten med kontaktuppgifter »