Otium Sapientis
Nationalbibliotekets fond för kulturarv
 

Vad är fonden för kulturarv?

Nationalbiblioteket önskar alla bok- och kulturvänner välkomna att arbeta med vårt kulturarv. På de här sidorna finns information om hur Du kan hjälpa till att värna om vår kulturegendom och utöka den.

Nationalbibliotekets fond för kulturarv, som hör till Helsingfors universitets fonder, grundades år 2004. Fonderna erbjuder mångsidiga möjligheter till såväl spetsforskning som kulturunderstöd.

Rotunda Vår fond stöder Nationalbiblioteket i dess uppehållande kamp mot tiden, nötningen och papprets försurning. Med hjälp av tekniska åtgärder kan man förhindra att kulturskatterna förstörs, och många av dessa kan nu – i "nätåldern" – få ett nytt liv.

Vårt motto är Otium sapientis, den vises tidsfördriv. Mottot, som är inskrivet på den antika guden Apollons lyra och under flera århundraden funnits tryckt i våra böcker, är drivkraften för vår fonds verksamhet.