Otium Sapientis
Nationalbibliotekets fond för kulturarv

Kontaktuppgifter Helsingfors universitetsbibliotek (foto: Sanna Järvinen)

Nationalbiblioteket
Unionsgatan 36, PB 15
00014 Helsingfors universitet

 

I ärenden som gäller donationer eller företagssamarbete

Projektchef Kristiina Hildén
Telefon 02941 22723
Kristiina.Hilden@helsinki.fi
kulttuuriperintorahasto@helsinki.fi