PRESENTATION
OBJEKTFÖRTECKNING
SPONSORER
Rädda BOKEN

Sponsorer

2014
Gemensamma stödobjekt har understötts av

DI Kari Karjalainen har understött bevarandet av objekten 126 och 703 med 500 euro.

2013

Petri Mäkelä har understött bevarandet av objektet 626, John Flamsteed, Atlas Coelestis, med 2000 euro.

Programmets allmänna målsättningar har understötts av
DI Juha Korkeila har understött Rädda boken -programmets allmänna mål med 200 euro.
2012

DI Markku Tiili har understött bevarandet av Kansanvalistusseuran kalenteri, årg. 1890 - 1910.

Gemensamma stödobjekt har understötts av

Sinikka och Tuomo Salo, Aarne I. och Marjukka Koskimies, Liisa Uusitalo, Pekka och Ritva-Sini Merilampi, Ilkka och Ulla Paatero, Olli Kortekangas, Marja Suna, Laila Saarnivaara, Leena Masalin, Annette Lindahl och Pentti Yliheljo, Riitta Lindegren-Pajarinen, Taina och Markku Mäkijärvi, Anu Karessuo, Pirjo och Tor Bergman, Stefan och Sirpa Widomski har understött bevarandet av Jean Sibelius' tonsättningars provinspelningar med 3820 euro.

Dos. Timo Hannu har understött bevarandet av objektet 126 med 100 euro.

Lea ock Raimo Mattila har understött bevarandet av objektet 333, Yleinen liikennekartta 1921 - 1928 med 100 euro.

Programmets allmänna målsättningar har understötts av
FM Leena Pettil har understött programmets allmänna mål med 200 euro.
Docent Lauri Soinne
Sirkka Potila
Kai Jansson
Mirja Kärkäs
2011

DI Vesa Linja-aho har understött bevarandet av objektet 272 med 350 euro.

Professor Marja-Liisa Hänninen har understött Rädda boken -programmets allmänna mål med 100 euro.

Ekonom Ilkka Talvitie har understött bevarandet av objektet 329, WÄGKARTA ÖFVER FINLAND 1850.

Lektor Pia Mänttäri och dosent Tuomo Aho har understött bevarandet av objektet 606, Giovanni Scandianese, I QUATTRO LIBRI DELLA CACCIA, med 3000 euro.

Helsingin Suomalainen Klubi har understött bevarandet av Finlands generalkartor med 12.000 euro.

Gemensamma stödobjekt har understötts av

Tekn.dr. Eero Tamminen har understött bevarandet av objektet 126, BIBLIA, SE ON: KOKO PYHÄ RAAMATTU SUOMEXI, 1777.

DI Juha Korkeila har understött bevarandet av objektet 333, almänna trafikkartor, med 200 euro.

2010

Eero Niinikoskis fond stöder bevarandet av objektet 127, MISSALE ABOENSE.

Petri Mäkelä har understött bevarandet av objektet 623, FRANCISCI GEORGII VENETI MINORITANAE FAMILIAE DE HARMONIA MUNDI TOTIUS CANTICA TRIA, med 5000 euro.

Gemensamma stödobjekt har understötts av

Öronläkare Arja Keskinen-Ruoppila, med. dr. Timo Hannu och professor Jari Yli-Kauhaluoma har understött bevarandet av objektet 122, Johannes Gezelius, Encyclopaedia synoptica.

2009

Soroptimist International of Finland Helsinki-Meri har understött bevarandet av objektet 271, Maria Kraftman, Så slutades min lek, 1848.

FM Jarkko Tolvanen har understött bevarandet av objekten 242, J. H. Erkko, Pohjolan häät, med 1000 euro.

DI Markku Tiili har understött bevarandet av objekten 228, A. I. Arwidsson, Läse- och lärobok för ungdomar I-II och 234, Rietrik Polén, Kirjallinen aarreaitta.

Bibliofiilien Seura rf har understött bevarandet av objektet 233, Rietrik Poléns Johdatus Suomen kirjallishistoriaan med 350 euro.

Docent Tuomo Aho ja lektor Pia Mänttäri har understött bevarandet av objektet 222, Karolina Enroths Kiertokoulun oppikirja Suomen lapsukaisille med 800 euro.

Professor Helena Ranta och professor Aura Korppi-Tommola har understött bevarandet av objektet 267 Rud. Wald. Åkerblom, Minnen från Skatudden med 100 euro.

Gemensamma stödobjekt har understötts av

Kaisa Kyläkoski har understött bevarandet av objektet 333, Yleinen liikennekartta 1921-1928.

DI Juha Korkeila, fil. dr. Aino Kärnä, med. dr. Timo Hannu och VD Pekka Ylä-Anttila har understött bevarandet av objektet 122, Johannes Gezelius, Encyclopaedia synoptica.

Programmets allmänna målsättningar har understötts av
Inkeri Pylvänäinen
Finlands facklitterära författare rf
Antti Oksanen
Direktör Pirjo Hiidenmaa
2008

Helsingfors universitets Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har understött bevarandet av objektet 246, Juhani Siljo, Maan puoleen med 300 euro.

Översättare Gisbert Jänicke har understött bevarandet av objektet 130, Bartholdus Gablielis Vhael, Grammatica Fennica med 400 euro.

Petri Mäkelä har understött bevarandet av objektet 622, Claudius Ptolemaeus, Cosmographia, med 5000 euro.

Bibliotekarie Maire Aho har understött bevarandet av objekten 708 och 709, Nikolai Gogols Revizor.

Tekn. lis. Antero Tamminen har understött bevarandet av objektet 608, Friderich Martens, Naukeurige Beschryvinge van Groenland of Spitsbergen med 1300 euro.

Rita Kuusakoski-Peltonen har understött bevarandet av objektet 262, Kalevala taikka wanhoja Karjalan runoja Suomen kansan muinoisista ajoista, insamlats av Elias Lönnrot, med 1100 euro.

Mihail Burmistrov har understött bevarandet av objektet 129, Selows katekes, med 500 euro.

Biblioteksamanuenss Jaakko Salemaa har understött bevarandet av objektet 269, Suomen juustot, med 100 euro.

Direktör Risto Korhonen har understött bevarandet av objektet 330, Kuopio läns vägar, med 200 euro.

Professor Seppo Hentilä har understött bevarandet av objektet 322, Robert de Vaugondy, Partie septentrionale de la Russie européenne.

Bokbinderiet Jokinen har donerat binderiarbeten till ett värde av 2500 euro för att hedra sin 80-årsdag.

Journalist Mathias Luther har understött bevarandet av objektet 268 R. W. Ekman, Till Fänrik Ståls sägner tolf teckningar med 200 euro.

FM Maija Salovaara-Korhonen har understött bevarandet av objektet 324, Charte von dem Europäischen Russland, med 200 euro.

En privatperson har understött bevarandet av objektet 264, Seitsemän veljestä / Kuv. A. Gallén, med 1400 euro samt bevarandet av objektet 620 Skandinaviens fiskar / Målade af Wilh. von Wright, med 2000 euro.

Ari Aaltos fond har understött bevarandet av objektet 706, Mir Izkustva med 3000 euro.

Kari Suokkos fond har understött bevarandet av objektet 319 C. W. Gyldén, Plankartor öfver städerna i Finland med 2000 euro.

DI Markku Tiili har understött bevarandet av objekten 259 Johan Axel Palmén, Om fåglarnas flyttningsvägar, 260 A. J. Mela och J. A. Palmén (red.) Naturhistorisk atlas för skolan och hemmet, 263 Zacharias Topelius, Välskärin kertomuksia och 506 Fredrik Pacius, Kung Karls jakt.

Professor Heikki Laitinen har understött bevarandet av objektet 123, Wanhain Suomen maan piispain ... ja kircon esimiesten latinan kieliset laulut Christuxestta, ja inhimisen elämän surkeudhesta ... nyt suomexi käätyd, med 400 euro.

Instrumenttekniker Eero Rantalaiho har understött bevarandet av objektet 609, Theunis Jacobsz, 'T nieuwe en vergroote zee-boeck med 3500 euro.

Ekonom Paavo Norlamo har understött bevarandet av objekten 236, Josef Julius Wecksell, Valda Ungdomsdikter och 237 Daniel Hjort med 600 euro.

Gemensamma stödobjekt har understötts av

Med. dr., docent Timo Hannu har understött bevarandet av objektet 122, Johannes Gezelius, Encyclopaedia Synoptica, med 100 euro.

Kaari Utrio, specialsjuksköterska Leena Kukkonen-Lahtinen och docent Mikko Lahtinen har understött bevarandet av objektet 235, Fredrika Runeberg, Teckingar och drömmar. Stödsumman har varit 1000 euro.

Direktör Vuokko Korpinen, docent Tuomo Aho, lektor Pia Mänttäri och instrumenttekniker Eero Rantalaiho har understött bevarandet av objektet 605, Ancius M. Boethius, De consolatione philosopiae. Stödsumman har varit 5000 euro.

Programmets allmänna målsättningar har understötts av
Huvudredaktör Janne Virkkunen
Tiina Korpio
Planerare Jussi Piekkala
Två privatpersoner
2007

Petri Mäkelä har understött bevarandet av objektet 327 Ongefärlig kcharta över Österbottens län med 200 euro.

Airi Partanen och Jukka Mäki har understött bevarandet av objektet 266, Minna Canth, Köyhää kansaa med 265 euro.

Förenta staternas ambassad / informations- och kulturavdelningen har understött bevarandet av objektet 617, Thomas Campanius Holm, Kort beskrifning om provincien Nya Swerige uti America med 2200 euro.

Uudenmaan Karjalaisseurojen Piiri rf har understött bevarandet av objektet 265, J. R. Danielson Kalmaris verk, Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen med 400 euro.

DI Markku Tiili har understött bevarandet av objekten 255, Gösta Sundmas Finlands fiskar målade efter naturen, 258, Magnus von Wrights Svenska foglar efter naturen och på sten ritade af M. och W. von Wright och 261, Gösta Sundmas Finska fågelägg.

Styrelseordförande Juha Nurminen har understött bevarandet av objektet 616, Leonardo di Stagio Datis La Sphaera med 3000 euro.

Finlands översättar- och tolkförbund ry har understött bevarandet av objektet 114, Mikael Agricolas Weisut ia Ennustoxet Mosesen Laista ia Prophetista Wloshaetut med 1000 euro.

En privatperson har understött bevarandet av objektet 227, Skillingtryck av Jacob Judén med 1000 euro.

DI Juha Korkeila har understött bevarandet av objektet 249, Aapiskirja kotiopetusta varten toimitettu med 200 euro.

Helsingin Sanomain Säätiö har understött bevarandet av objektet 257, Nuori Suomi - amerikansuomalaisten joulualbumi vuosilta 1903-1907, med 2000 euro.

Docent Tuomo Aho och lektor Pia Mänttäri har understött bevarandet av objektet 226, Jacob Judéns Sex finskspråkiga och tre svenskspråkliga upplysningsskrifter från åren 1816-1826 med 2000 euro.

FM Jarkko Tolvanen har understött bevarandet av objektet 240, J. H. Erkkos Havaittuani med 400 euro.

Professor, överläkare Aarne I. Koskimies har understött bevarandet av objektet 615, De virorum organis genemtioni inferrientibus, de clysteribus et de usu siphoris in anatomia av Regner de Graafin med 1000 euro.

Kymmene Ab:s 100-årsstiftelse har understött bevarandet av objekten 116 Mikael Agricolas Messu eli Herran echtolinen, 117 Mikael Agricolas Se meiden Herran Jesusen Christusen pina, 118 Mikael Agricolas Dauidin psaltari, 217 O. Relanders Karjalan kuvia, 256 Aleksis Kivis Seitsemän weljestä och 302, 303, 304, 305 tidiga administrativa och översiktskartor över Finland och 307, 308, 309, 314, 316, 317, 318 landskaps- och länskartor, med 8100 euro.

Gemensamma stödobjekt har understötts av

Med. dr. Timo Hannu har understött bevarandet av objektet 122, Johannes Gezelius, Encyclopaedia synoptica.

Direktör Vuokko Korpinen har understött bevarandet av objektet 605, Ancius M. Boethius, De consolatione philosopiae.

Programmets allmänna målsättningar har understötts av
Hely och Leo Tuunanen
Aleksanteri Joutsensalo
DI Antti Rintamäki
Bibliotekschef Ritva Granlund
Arkivchef Riitta Itälä
2006

Nationalbiblioteket har understött bevarandet av objektet 225, Jaakko Juteini, Sanan laskun koetuksia ja runon tähteitä, med 900 euro.

Hannele ja Raimo Voipio har understött bevarandet av objektet 230, J. L. Runeberg, Friaren från landet, med 400 euro.

Inkeri Voipio har understött bevarandet av objektet 301, Magnus Ducatus Finlandiae nova et accurata delineatio, med 200 euro.

Teologie magister Aaro Rytkönen har understött bevarandet av objektet 121, Johannes Gezelius, Ett rätt barna-klenodium med 300 euro.

Lektor Marja Voipio har understött bevarandet av objektet 612, David Hercilius, Schrift calender på thet åhret 1636: Jemte stoore prognosticon astrologium eller prachtica på thett närvar med 1000 euro.

Anu Karessuos fond har understött bevarandet av objektet 504, Armas Launis operapartitur Seitsemän veljestä.

Helsingin Sanomain Säätiö har understött bevarandet av objektet 253 Nuori Suomi, kirjallistaiteellinen joulualbumi med 22.000 euro.

Finlands Tonsättare rf, Väinö Raitios fond har understött bevarandet av objektet 505, Väinö Raitios kompositionsmanuskript med 20.000 euro.

FM Anne Kaukonen har understött bevarandet av objektet 111, Isaacus Bergeri Rothovius Några christeliga boot predikningar med 400 euro.

Lektor Leena-Maija Åberg-Reinke har understött bevarandet av objektet 312, Geographisce Chartae Über Das Wiburgsche, Friedrichshamnsche, Willmanstrandsche, Neüschlottsche und Kexholmsche Kreis Des Wiburgschen Gouvernements med 200 euro.

FM, MA Leena Lindqvist har understött bevarandet av objekten 250, Johan Henrik Tuhkanens Aapinen ja lukukirja sekä kertomuksia biblian historiasta kotia ja kiertokouluja varten och 248, Karl Henrik Ignatius Tarpeellinen lasten-kirja med 690 euro.

Rita Kuusakoski-Peltonen har understött bevarandet av objektet 223, Aleksis Kiven Nummisuutarit med 500 euro.

FM Maria Hokkanen har understött bevarandet av objektet 306, Maakuntien ja läänien karttoja, Inkerinmaa ja Karjala med 200 euro.

Eero Niinikoskis fond har understött bevarandet av objektet 115, Mikael Agricolas Ne prophetat med 900 euro.

Kalevala Korun Kulttuurisäätiö har understött bevarandet av objektet 224, Kirjoituksia Jak. Juteinilda med 5000 euro.

Kuopion Isänmaallinen Seura har understött bevarandet av objektet 251, Minna Canths Murtovarkaus med 300 euro.

Bibliotekarie Eliisa Puolimatka har understött bevarandet av objektet 241, J. H. Erkkos Huoneentaulu med 200 euro.

DI Kari Karjalainen har understött bevarandet av objektet 215, Sebastian Gripenbergs Berättelse om Kejsar Alexanders färd från Nissilä Gästgifveri till staden Kajana, objectet 310, Charta öfver Österbotten och Caianenborgs län, samt gemensamma stödobjektet 216, Kuvia Suomen maasta ja kansasta och 231, Fredrika Wilhelmina Carstens Murgrönan med 900 euro.

Ari Aaltos fond understött räddandet av fyra verk, 245 Minna Canths Työmiehen vaimo, gamla kartor över Nyland, Tavastland och Södra Österbotten samt 1900 års Finlandsnummer av 706 Mir Iskusstva med 2000 euro.

EM Harri Korjonen har understött bevarandet av objektet 232, Uusi aapelus eli opetuskirja lapsille med 200 euro.

VD Pauli Aalto-Setälä har understött bevarandet av objektet 112, Kuwainen Biblia med 200 euro.

Lektor Pia Mänttäri och docent Tuomo Aho har understött bevarandet av objektet nr 601, Bartolomeo da li Sonetti med 3000 euro.

Rita Kuusakoski-Peltonen har understött bevarandet av objektet 105, Biblia, se on coco pyhä Raamattu suomexi med 7000 euro.

DI Markku Tiili har understött bevarandet av objektet 211, Ruokalistoja ja ohjelmia och av objektet 247, C. A. Gottlunds Otawa I-III.

Äänekosken liike- ja virkanaiset rf har understött bevarandet av objektet 315, kartta Savolax lähn (Sysmä, Hardola, Hirvensalmi, St Michels, Jockas, Sulkava, Menduharju, Christina, Pumala socknar och capeller) med 200 euro.

Instrumenttekniker Eero Rantalaiho har understött bevarandet av objektet 229, A. I. Arwidssons Lärobok i Finlands historia och geografi med 500 euro.

Gemensamma stödobjekt har understötts av

DI Kari Karjalainen, Helena och Jyrki Rautala har understött bevarandet av objektet 216, Kuvia Suomen maasta ja kansasta Bevarandet av verket har dessutom understötts med medel donerade för att stöda programmet Rädda Bokens allmänna målsättningar. Stödsumman har varit 1000 euro.

DI Kari Karjalainen, lehtori Eila Passoja och Kirsi-Marja Hagerlund har understött bevarandet av objektet 231, Fredrika Wilhelmina Carsten, Murgrönan. Bevarandet av verket har dessutom understötts med medel donerade för att stöda programmet Rädda Bokens allmänna målsättningar. Stödsumman har varit 1300 euro.

FM Tuovi Haikala och Jari Jalonen har understött bevarandet av objektet 703, Spravočnaja kniga dlja tavričeskoj eparhii.

Programmets allmänna målsättningar har understötts av
Seija Uitto
Niina Aalto
FM, arkivchef Ritva Koskipää
Eva Virkkunen
Niina Eronen
Markus Penttinen
FM Anna Maria Hyvämäki
Arkitekt Eero Hyvämäki
Ekonom Marja Elina Veräjänkorva
Hilkka Skyttä
Revisionschef Esa Pirilä
2005

Kermansavi Oy har understött bevarandet av objektet 106, Manuale Lapponicum med 10 000 euro.

BTJ Kirjastopalvelu Oy har understött bevarandet av objektet 104, Agricolas ABC-bok med 600 euro.

En privatperson har understött bevarandet av objektet 207, F. Liewendals Vyer af Helsingfors och dess omgivningar med 300 euro.

Rita Kuusakoski-Peltonen har understött bevarandet av objektet 102, Mikael Agricolas Se wsi testamenti med 3000 euro.

FM Anne Kaukonen har understött bevarandet av objektet 202, Ludwig von Nicolays Das Landgut Monrepos in Finnland 1804 med 300 euro.

Tekn. dr. Anssi Lampinen har understött bevarandet av objektet 204, Karta öfver Helsinge socken, Esbo socken, Kyrkslätt socken och Sjundeå socken med 300 euro.

Kustannustoimittajien yhdistys ry har understött bevarandet av objektet 213, Edith Södergrans Dikter med 600 euro.

Professor Jari Valkonen har understött bevarandet av objektet 208, Severin Falkmans I Östra Finland, Skizzer och studier med 1000 euro.

Tiedonvalo Oy har understött bevarandet av objektet 203, Vuer af Helsingfors år 1838 med 700 euro.

Suomen Kuvalehti och Yhtyneet Kuvalehdet Oy har understött bevarandet av objektet 602, Gerard Mercator, Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mvndi et fabricati figvra med 5000 euro.

DI Markku Tiili har understött bevarandet av objektet 212, Flygblad med krigspropaganda från vinter- och fortsättningskriget 1939-1945.

FM Teemu Lähteenmäki har understött bevarandet av objektet 704, Kuzebaj Gerd, Krez'tsi med 2000 euro.

Constructor Finland Oy har understött bevarandet av objektet 603, Giambattista Nolli, Nuova pianta di Roma med 1000 euro.

LehtiMarket Oy har understött bevarandet av Gutenberg, Finska typografföbundets organ årgång 1894 med 1000 euro.

Undervisningsministeriet har understött bevarandet av objektet 120, Pehr Kalms dissertationer vid Åbo Akademi.

CSC Tieteelllinen laskenta Oy har understött bevarandet av verket 613, Aegidius Aurelius, Arithmetica eller een kort eenfaldig räknebok från året 1614 med 2800 euro.

Genimap har understött bevarandet av sju Länskartor över Finland från 1600-1700-talet med 1000 euro.

Majaoja-stiftelsen har understött bevarandet av objektet 201, Mehiläinen med 5 000 euro.

Majaoja-stiftelsen har understött bevarandet av objektet 502, Erkki Melartins opera Prinsessa Ruusunen med 2000 euro.

Anja Sukkinen har understött bevarandet av objektet 210, Muotia ja käsitöitä med 1000 euro.

Eero Niinikoskis fond har understött bevarandet av objektet nr 103, Michael Agricolas Käsikiria Castesta ia muista Christikunnan Menoista med 2000 euro.

Koneen Säätiö har understött bevarandet av objektet 611 Sir Robert Dudleys kartverk Dell´Arcano del Mare med 13 000 euro.

Bokklubben "Mikä sen kirjan nimi oli?" har understött bevarandet av objektet nr 220, Aleksis Kivis Lea med 300 euro.

Suomen Kirjastosäätiö har understött bevarandet av objekten nr 101, Mikael Agricolas Rucouskiria Bibliasta, nr 205, Zacharias Topelius Finland framstäldt i teckningar och nr 209, I. K. Inhas Finland i bilder med 9 400 euro.

JK. Lauri Ståhlberg har understött bevarandet av objektet nr 113, Jacob Tengströms Läse-öfning för mina barn med 800 euro.

Jur. lic., vicehäradshövding Kari Suokko och FM Tuulikki Suokko har understött bevarandet av verken Ruotzin waldakunnan laki : hyväxi luettu ja wastan otettu herrain-päivillä wuonna 1734 och Nicolas Sansons Partie orientale de la Lapponie Suèdoise med 1000 euro.

Aapo Kyrölä har understött bevarandet av objekten nr 107, Johann Amos Comenius, Orbis sensualium pictus och nr 214, Jaakko Juteinis Anteckningar af tankar uti varianta ämnen med 2 000 euro.

Helsingfors Rotaryklubb, Rotary fruar, har understött bevarandet av objektet 221 Jaakko Juteinis Lasten kirja med 300 euro.

DI Arno Laaksonen har understött bevarandet av objektet nr 218. Albert Finchs Gamla Borgå med 200 euro.

Gemensamma stödobjekt har understötts av

Tekn.dr Terhikki Manninen, forskare Kaarina Kilpiö, lektor Leena Hukka, FK Leena Pettill och ekon. mag. Pekka Siukonen har understött bevarandet av objektet 501, Libellus musicus med sammanlagt 2000 euro.

JK Lauri Ståhlberg, ekonom Taisto Helle och Suomen Kirjastosäätiö har understött bevarandet av objektet 209, I. K. Inhas Finland i bilder med sammanlagt 2000 euro.

Professor Tapio Hase och Aapo Kyrölä har understött bevarandet av objektet 107, J. A. Comenius Orbis sensualium pictus. Bevarandet av verket har dessutom understötts med medel donerade för att stöda programmet Rädda Bokens allmänna målsättningar. Stödsumman har varit 3000 euro.

JK Barbro Widing, EVM Maija Gyllenbögel, DI Juha Korkeila, tekn. dr Johan Stén, MD Minna Tallgren och vicehäradshövding Heikki Solin har understött bevarandet av objektet 110, Geografiske chartor öfver Sverige, utgifne af friherre S. G. Hermelin. Bevarandet av verket har dessutom understötts med medel donerade för att stöda programmet Rädda Bokens allmänna målsättningar. Stödsumman har varit 2000 euro.

EM Harri Korjonen, Tarja Asukas, European Management Assistants, FD Annikki Hyvönen, Ari Vesanen, Margit Mustonen, Anja Haanpää, Kirsi Vuorela, FM Tiina Jäkärä och bibliotekarie Pirjo Dahlbom har understött bevarandet av objektet 206, Zacharias Topelius, Matkustus Suomessa. Bevarandet av verket har dessutom understötts med medel donerade för att stöda programmet Rädda Bokens allmänna målsättningar. Stödsumman har varit 2000 euro.

Programmets allmänna målsättningar har understötts av
Arkivchef Riitta Itälä
Petra Laakso
Rättstandläkare Helena Ranta
Minna Launonen
Professor Kaisa Launonen
Kaisa Salokangas
FM Michaela Bränn
Arbetskraftshandledare Eeva Mäkinen
Direktören för internationella ärenden Sirkka Potila
Terttu Sundqvist
Informatiker Kaija Kivikoski
Riitta Palomäki
FM Kristina Linnovaara och bildkonstnär Antti Linnovaara
Jari Jalonen
Jussi Piekkala
Jyrki och Helena Rautala
FM Kristiina Sahlstedt
Tuulikki Pihlajamäki
Mirja Kärkäs
Taina Niemi
Ari Hirvi
Biblioteksbetjänte Hannele Vanhanen-Rauhala
Kalevi Mäkinen
FM Matias Buchholz
Helena Laaksonen
Arkitekt Marttiina Fränti-Pitkäranta
Docent Reijo Pitkäranta
Pirkko Paloheimo
Marja-Liisa Juhola
201

Petri Mäkelä har understött bevarandet av objektet 626, John Flamsteed, Atlas Coelestis, med 2000 euro.

DI Markku Tiili har understött bevarandet av Kansanvalistusseuran kalenteri, årg. 1890 - 1910.

DI Vesa Linja-aho har understött bevarandet av objektet 272 med 350 euro.

Professor Marja-Liisa Hänninen har understött Rädda boken -programmets allmänna mål med 100 euro.

Ekonom Ilkka Talvitie har understött bevarandet av objektet 329, WÄGKARTA ÖFVER FINLAND 1850.

Lektor Pia Mänttäri och dosent Tuomo Aho har understött bevarandet av objektet 606, Giovanni Scandianese, I QUATTRO LIBRI DELLA CACCIA, med 3000 euro.

Helsingin Suomalainen Klubi har understött bevarandet av Finlands generalkartor med 12.000 euro.

Eero Niinikoskis fond stöder bevarandet av objektet 127, MISSALE ABOENSE.

Petri Mäkelä har understött bevarandet av objektet 623, FRANCISCI GEORGII VENETI MINORITANAE FAMILIAE DE HARMONIA MUNDI TOTIUS CANTICA TRIA, med 5000 euro.

Gemensamma stödobjekt har understötts av

DI Kari Karjalainen har understött bevarandet av objekten 126 och 703 med 500 euro.

Sinikka och Tuomo Salo, Aarne I. och Marjukka Koskimies, Liisa Uusitalo, Pekka och Ritva-Sini Merilampi, Ilkka och Ulla Paatero, Olli Kortekangas, Marja Suna, Laila Saarnivaara, Leena Masalin, Annette Lindahl och Pentti Yliheljo, Riitta Lindegren-Pajarinen, Taina och Markku Mäkijärvi, Anu Karessuo, Pirjo och Tor Bergman, Stefan och Sirpa Widomski har understött bevarandet av Jean Sibelius' tonsättningars provinspelningar med 3820 euro.

Dos. Timo Hannu har understött bevarandet av objektet 126 med 100 euro.

Lea ock Raimo Mattila har understött bevarandet av objektet 333, Yleinen liikennekartta 1921 - 1928 med 100 euro.

Tekn.dr. Eero Tamminen har understött bevarandet av objektet 126, BIBLIA, SE ON: KOKO PYHÄ RAAMATTU SUOMEXI, 1777.

DI Juha Korkeila har understött bevarandet av objektet 333, almänna trafikkartor, med 200 euro.

Öronläkare Arja Keskinen-Ruoppila, med. dr. Timo Hannu och professor Jari Yli-Kauhaluoma har understött bevarandet av objektet 122, Johannes Gezelius, Encyclopaedia synoptica.

Programmets allmänna målsättningar har understötts av
DI Juha Korkeila har understött Rädda boken -programmets allmänna mål med 200 euro.
FM Leena Pettil har understött programmets allmänna mål med 200 euro.
Docent Lauri Soinne
Sirkka Potila
Kai Jansson
Mirja Kärkäs
Till sidans början