PRESENTATION
OBJEKTFÖRTECKNING
SPONSORER
Rädda BOKEN

 

 

Insamlingen Rädda boken avstlutad

Nationalbibliotekets insamling Rädda boken har avslutats den 9 maj 2014, då polisstyrelsens tillstånd för penninginsamlingen gick ut. Insamlingen har pågått ända sedan 2005 med stöd av olika tillstånd. De räddade böckerna, sammanlagt närmare tusen titlar, finns tillgängliga i digitaliserad form i databasen Doria, i avdelningarna Skatter, Kartor och atlaser över Finland, Småtryck, Litteraturbanken och Programblad.

http://www.doria.fi/handle/10024/4194

En förteckning över de böcker som fått understöd och en minnestavla över donatorerna finns på bibliotekets webbplats. Donationer till insamlingen Rädda boken har dessutom använts till förmån för konservering och inbindning av värdefulla böcker. Insamlingen har också sporrat donatorer att grunda namnfonder och ge donationer också till andra ändamål som gagnar kulturarvet, se Nationalbibliotekets kulturarvsfond.

Vi fortsätter att rädda kulturarvet! Härnäst siktar vi på jubileet av Finlands självständighet 2017 och vi har som mål att skapa ett webbibliotek för allmänheten utifrån de samlingar som omfattar Finlands historia.

Nationalbiblioteket riktar ett varmt tack till alla donatorer som har medverkat till att rädda böcker!