ESITTELY
KOHTEIDEN LUETTELO
TUKIJAT
Pelasta KIRJA

Pelasta kirja -ohjelman tukijat

2014
Yhteistukikohteita ovat tukeneet

DI Kari Karjalainen on tukenut yhteistukikohteiden 126 ja 703 pelastamista 500 eurolla.

2013

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö on lahjoittanut Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon kuuluvaan Eero Niinikosken rahastoon 750 euroa kiitoksena Niinikosken Kulttuurisäätiön hyväksi tekemästä työstä.

Petri Mäkelä on tukenut kohteen 626, John Flamsteed, Atlas Coelestis, pelastamista 2000 eurolla.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

Keskiaikaisten koodeksien pelastamista kaikkiaan 3440 eurolla ovat tukeneet seuraavat henkilöt: Seija Etolin, Bosse Fredriksson, Terhi Kivilahti, Raija ja Lasse Kurkilahti, Kristiina Lehtinen, Eija Malmivirta, Leena Masalin, Iris ja Timo Miettinen,Eva-Christina Mäkeläinen, Matti Noiro, Matti Norres, Sinikka ja Tuomo Salo, Anna Savela, Hille Skogström-Ståhlberg, Liisa Steffa, Pirkko Talola-Aaltonen ja Tapio Aaltonen, Thomas ja Yvonne Thesleff, Marja Toivanen, Pirkko ja Reijo Vihko, Sirpa ja Stefan Widomsky.

Ohjelman yleisiä tavoitteita ovat tukeneet
DI Juha Korkeila on tukenut Pelasta kirja ohjelman yleisiä tavoitteita 200 eurolla.
Dosentti Lauri Soinne on tukenut Pelasta kirja -ohjelman yleisä tavoitteita 100 eurolla.
Kirjansitomo V. & K. Jokinen on lahjoittanut Kansalliskirjastolle 85-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 2000 euron arvosta kirjansidontatyötä.
Dosentti Timo Hannu on tukenut Pelasta kirja -ohjelmaa 100 eurolla.
2012

DI Markku Tiili on tukenut Kansanvalistusseuran kalenterin vuosikertojen 1890 - 1910 digitoimista merkkipäiväkeräyksensä turvin.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

Jean Sibeliuksen teosten koeäänitteiden konservointia ovat tukeneet Sinikka ja Tuomo Salo, Aarne I. ja Marjukka Koskimies, Liisa Uusitalo, Pekka ja Ritva-Sini Merilampi, Ilkka ja Ulla Paatero, Olli Kortekangas, Marja Suna, Laila Saarnivaara, Leena Masalin, Annette Lindahl ja Pentti Yliheljo, Riitta Lindegren-Pajarinen, Taina ja Markku Mäkijärvi, Anu Karessuo ja Pirjo ja Tor Bergman, Stefan ja Sirpa Widomski yhteensä 3820 eurolla.

Dos. Timo Hannu on tukenut kohteen 126 pelastamista 100 eurolla.

Lea ja Raimo Mattila ovat tukeneet kohteen 333, Yleinen liikennekartta 1921-1928, pelastamista 100 eurolla.

Ohjelman yleisiä tavoitteita ovat tukeneet
FM Leena Pettil on tukenut ohjelman yleisiä tavoitteita 200 eurolla.
Dosentti Lauri Soinne
Sirkka Potila
Kai Jansson
Mirja Kärkäs
2011

DI Vesa Linja-aho on tukenut kohteen 272 pelastamista 350 eurolla.

Professori Marja-Liisa Hänninen on tukenut Pelasta kirja -ohjelman yleisiä tavoitteita 100 eurolla.

Ekonomi Ilkka Talvitie on tukenut kohteen 329, WÄGKARTA ÖFVER FINLAND 1850, pelastamista 200 eurolla.

Lehtori Pia Mänttäri ja dosentti Tuomo Aho ovat tukeneet kohteen 606, Giovanni Scandianese, I QUATTRO LIBRI DELLA CACCIA, pelastamista 3000 eurolla.

Helsingin Suomalainen Klubi on tukenut Suomen yleiskarttojen pelastamista 12.000 eurolla.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

Tekn. tri Eero Tammisen merkkipäiväkeräys 600 € suunnataan kohteen 126, BIBLIA, SE ON: KOKO PYHÄ RAAMATTU SUOMEXI, 1777, tukemiseen. Lisää tukijoita kaivataan.

DI Juha Korkeila on tukenut kohteen 333, yleisiä liikennekarttoja, pelastamista 200 eurolla. Lisää tukijoita kaivataan.

2010

Eero Niinikosken rahasto tukee kohteen 127, MISSALE ABOENSE, pelastamista

Petri Mäkelä on tukenut kohteen 623, Francesco Giorgio, FRANCISCI GEORGII VENETI MINORITANAE FAMILIAE DE HARMONIA MUNDI TOTIUS CANTICA TRIA, pelastamista 5000 eurolla.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

Yhteistukikohdetta 122, Johannes Gezelius, Ensyclopaedia synoptica ovat tukeneet korvalääkäri Arja Keskinen-Ruoppila, lääket. tri Timo Hannu ja professori Jari Yli-Kauhaluoma.

2009

Soroptimist International of Finland Helsinki-Meri on tukenut kohteen 271, Maria Kraftmanin teoksen Så slutades min lek, 1848, pelastamista.

Lastensuojelun Keskusliitto on tukenut kohteiden 131 ja 270 pelastamista joulukorttivaroillaan, yhteensä 1000 eurolla.

FM Jarkko Tolvanen on tukenut kohteen 242, J. H. Erkko, Pohjolan häät, pelastamista 1000 eurolla.

DI Markku Tiili on tukenut kohteiden 228, A. I. Arwidsson, Läse- och lärobok för ungdomar I-II ja 234, Rietrik Polén, Kirjallinen aarreaitta pelastamista.

Bibliofiilien Seura ry on tukenut kohteen 233, Rietrik Polén, Johdatus Suomen kirjallishistoriaan pelastamista 350 eurolla.

Dosentti Tuomo Aho ja lehtori Pia Mänttäri ovat tukeneet kohteen 222, Karolina Enroth, Kiertokoulun oppikirja Suomen lapsukaisille pelastamista 800 eurolla.

Professorit Helena Ranta ja Aura Korppi-Tommola ovat tukeneet kohteen 267 Rud. Wald. Åkerblom, Minnen från Skatudden pelastamista 100 eurolla.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

Yhteiskohteen 333 Yleinen liikennekartta 1921-1928 pelastamista on tukenut Kaisa Kyläkoski. Lisää tukijoita kaivataan.

Yhteiskohteen 122 Johannes Gezelius, Encyclopaedia synoptica, pelastamista ovat tukeneet DI Juha Korkeila, FT Aino Kärnä, dos. Timo Hannu ja toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila. Lisää tukijoita kaivataan.

Ohjelman yleisiä tavoitteita ovat tukeneet
Inkeri Pylvänäinen
Suomen tietokirjailijat ry
Antti Oksanen
Johtaja Pirjo Hiidenmaa
2008

Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on tukenut kohteen 246, Juhani Siljo, Maan puoleen, pelastamista 300 eurolla.

Kääntäjä Gisbert Jänicke on tukenut kohteen 130, Bartholdus Gablielis Vhael, Grammatica Fennica pelastamista 400 eurolla.

Petri Mäkelä on tukenut kohteen 622, Claudius Ptolemaeus, Cosmographia pelastamista 5000 eurolla.

Kirjastonhoitaja Maire Aho on tukenut merkkipäiväkeräyksensä tuotolla kohteiden 708, Nikolai Gogolin teoksen Revizor ja 709, teokseen liittyvien kuvataulujen pelastamista.

Tekn. lis. Antero Tamminen on tukenut kohteen 608, Friderich Martens, Naukeurige Beschryvinge van Groenland of Spitsbergen, pelastamista 1300 eurolla.

Rita Kuusakoski-Peltonen on tukenut kohteen 262, Elias Lönnrotin kokoaman Kalevala taikka wanhoja Karjalan runoja Suomen kansan muinoisista ajoista, pelastamista 1100 eurolla.

Mihail Burmistrov on tukenut kohteen 129, Selowin katekismus, pelastamista 500 eurolla.

Kirjastoamanuenssi Jaakko Salemaa on tukenut kohteen 269, Suomen juustot pelastamista 100 eurolla.

Myyntijohtaja Risto Korhonen on tukenut kohteen 330 Kuopio läns vägar, pelastamista 200 eurolla.

Professori Seppo Hentilä on tukenut merkkipäiväkeräyksensä tuotolla kohteen 322, Robert de Vaugondy, Partie septentrionale de la Russie européenne, pelastamista.

Kirjansitomo Jokinen on lahjoittanut 80-vuotisjuhlansa kunniaksi Pelasta Kirja –kampanjalle sidontatyötä 2500 eurolla.

Toimittaja Mathias Luther on tukenut kohteen 268 R. W. Ekman, Vänrikki Stoolin tarinoista kaksitoista kuvausta pelastamista 200 eurolla.

FM Maija Salovaara-Korhonen on tukenut kohteen 324, Charte von dem Europäischen Russland, pelastamista 200 eurolla.

Yksityishenkilö on tukenut kohteen 264, Aleksis Kivi, Seitsemän veljestä / Kuv. A. Gallén, pelastamista 1400 eurolla sekä kohteen 620, Skandinaviens fiskar / Målade af Wilh. von Wright, pelastamista 2000 eurolla.

Ari Aallon rahasto on tukenut kohteen 706, Mir Izkustva kulttuurilehden Suomi-numeroiden pelastamista 3000 eurolla.

Kari Suokon rahasto on tukenut kohteen 319 C. W. Gyldén, Plankartor öfver städerna i Finland pelastamista 2000 eurolla.

DI Markku Tiili on tukenut seuraavien kohteiden konservointia ja digitointia: 259 Johan Axel Palmén, Om fåglarnas flyttningsvägar, 260 A. J. Mela ja J. A. Palmén (toim.) Luonnonopillinen kuvasto koulun ja kodon tarpeeksi, 263 Zacharias Topelius, Välskärin kertomuksia ja 506 Fredrik Pacius, Kaarle-Kuninkaan metsästys, oopperakäsikirjoitus.

Professori Heikki Laitinen on tukenut kohteen 123, Wanhain Suomen maan piispain ... ja kircon esimiesten latinan kieliset laulut, Christuxestta, ja inhimisen elämän surkeudhesta ... nyt suomexi käätyd, pelastamista 400 eurolla.

Instrumenttiteknikko Eero Rantalaiho on tukenut kohteen 609, Theunis Jacobszin merikartaston 'T nieuwe en vergroote zee-boeck pelastamista 3500 eurolla.

Ekonomi Paavo Norlamo on tukenut kohteiden 236, Josef Julius Wecksellin Valda Ungdomsdikter ja 237, Daniel Hjort pelastamista 600 eurolla.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

Lääketieteen tohtori, dosentti Timo Hannu on tukenut yhteistukikohteen 122, Johannes Gezelius, Encyclopaedia Synoptica, pelastamista 100 eurolla.

Yhteistukikohteen 235, Fredrika Runeberg, Teckningar och drömmar pelastamista ovat tukeneet Kaari Utrio, erikoissairaanhoitaja Leena Kukkonen-Lahtinen ja dosentti Mikko Lahtinen. Tukisumma oli 1000 euroa.

Yhteistukikohteen 605 Ancius M. Boethius, De consolatione philosopiae pelastamista ovat tukeneet johtaja Vuokko Korpinen, dosentti Tuomo Aho ja lehtori Pia Mänttäri sekä instrumenttiteknikko Eero Rantalaiho. Tukisumma oli yhteensä 5000 euroa.

Ohjelman yleisiä tavoitteita ovat tukeneet
Päätoimittaja Janne Virkkunen
Valt. kand. Tiina Korpio
Suunnittelija Jussi Piekkala
Kaksi yksityishenkilöä
2007

Petri Mäkelä on tukenut kohteen 327 Ongefärlig kcharta över Österbottens län pelastamista 200 eurolla.

Airi Partanen ja Jukka Mäki ovat häälahjakeräyksellään tukeneet kohteen 266, Minna Canthin Köyhää kansaa digitointia 265 eurolla.

Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön lehdistö- ja kulttuuriosasto on tukenut kohteen 617 Thomas Campanius Holm, Kort beskrifning om provincien Nya Serige uti America pelastamista 2200 eurolla.

Uudenmaan Karjalaisseurojen Piiri ry on tukenut kohteen 265, J. R. Danielson Kalmarin teoksen Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen digitointia 400 eurolla.

DI Markku Tiili on tukenut kohteiden 255, Gösta Sundman, Finlands fiskar målade efter naturen, 258, Magnus von Wright, Svenska foglar efter naturen och på sten ritade af M. och W. von Wright ja 261, Gösta Sundman, Finska fågelägg - Suomen lintuin munia digitointia.

Hallituksen puheenjohtaja, KTM Juha Nurminen on tukenut kohteen 616, Leonardo di Stagio Datin käsikirjoituksen, La Sphaera, 3 nidettä, konservointia ja digitointia 3000 eurolla.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on tukenut kohteen 114, Mikael Agricolan Weisut ia Ennustoxet Mosesen Laista ia Prophetista Wloshaetut pelastamista 1000 eurolla.

Yksityishenkilö on tukenut kohteen 227, Jaakko Juteinin arkkikirjallisuuden digitointia 1000 eurolla.

DI Juha Korkeila on tukenut kohteen 249, Aapiskirja kotiopetusta varten toimitettu digitointia 200 eurolla.

Helsingin Sanomain Säätiö on tukenut kohteen 257, Nuori Suomi - amerikansuomalaisten joulualbumi vuosilta 1903-1907, digitointia 2000 eurolla.

Dosentti Tuomo Aho ja lehtori Pia Mänttäri ovat tukeneet kohteen 226, Jaakko Juteinin Kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä valistuskirjoitusta vuosilta 1816-1826 konservointia ja digitointia 2000 eurolla.

FM Jarkko Tolvanen on tukenut kohteen 240, J. H. Erkon Havaittuani digitointia 400 eurolla.

Professori, ylilääkäri Aarne I. Koskimies on tukenut kohteen 615, Regner de Graafin teoksen De virorum organis genemtioni inferrientibus, de clysteribus et de usu siphoris in anatomia digitointia 1000 eurolla.

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on tukenut seuraavien kohteiden konservointia ja digitointia: 116 Mikael Agricolan Messu eli Herran echtolinen, 117 Mikael Agricolan Se meiden Herran Jesusen Christusen pina, 118 Mikael Agricolan Dauidin psaltari, 217 O. Relanderin Karjalan kuvia, 256 Aleksis Kiven Seitsemän weljestä sekä 302, 303, 304, 305 varhaisia Suomen valtiollisia ja hallinnollisia yleiskarttoja sekä 307, 308, 309, 314, 316, 317, 318 maakuntien ja läänien karttoja, yhteensä 8100 eurolla.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

Yhteiskohteen 122, Johannes Gezelius, Encyclopaedia synoptica, pelastamista on tukenut lääket. tri Timo Hannu.

Yhteistukikohteen 605, Ancius M. Boethius, De consolatione philosopiae pelastamista on tukenut johtaja Vuokko Korpinen.

Ohjelman yleisiä tavoitteita ovat tukeneet
Hely ja Leo Tuunanen
Aleksanteri Joutsensalo
DI Antti Rintamäki
Kirjastonjohtaja Ritva Granlund
Arkistonjohtaja Riitta Itälä
2006

Kansalliskirjasto on tukenut joulukorttivaroillaan kohteen 225, Jaakko Juteini, Sanan laskun koetuksia ja runon tähteitä pelastamista 900 eurolla.

Hannele ja Raimo Voipio ovat tukeneet kohteen 230, J. L. Runeberg, Friaren från landet, pelastamista 400 eurolla.

Inkeri Voipio on tukenut kohteen 301, Magnus Ducatus Finlandiae nova et accurata delineatio, pelastamista 200 eurolla.

Teologian maisteri Aaro Rytkönen on tukenut kohteen 121, Johannes Gezelius, Ett rätt barna-klenodium pelastamista 300 eurolla.

Lehtori Marja Voipio on tukenut kohteen 612, David Hercilius, Schrift calender på thet åhret 1636: Jemte stoore prognosticon astrologium eller prachtica på thett närvar pelastamista 1000 eurolla.

Anu Karessuon rahasto on tukenut kohteen 504, Armas Launiksen oopperapartituurin Seitsemän veljestä pelastamista.

Helsingin Sanomain Säätiö on tukenut kohteen 253 Nuori Suomi, kirjallistaiteellinen joulualbumi pelastamista 22.000 eurolla.

Suomen Säveltäjät ry:n Väinö Raition rahasto on tukenut kohteen 505, Väinö Raition sävellyskäsikirjoitusten pelastamista 20.000 eurolla.

FM Anne Kaukonen on tukenut kohteen 111, Isaacus Bergeri Rothovius, Några christeliga boot predikningar pelastamista 400 eurolla.

Lehtori Leena-Maija Åberg-Reinke on tukenut kohteen 312, Geographisce Chartae Über Das Wiburgsche, Friedrichshamnsche, Willmanstrandsche, Neüschlottsche und Kexholmsche Kreis Des Wiburgschen Gouvernements pelastamista 200 eurolla.

FM, MA Leena Lindqvist on tukenut kohteiden 250, Johan Henrik Tuhkanen, Aapinen ja lukukirja sekä kertomuksia biblian historiasta kotia ja kiertokouluja varten sekä 248, Karl Henrik Ignatius, Tarpeellinen lasten-kirja pelastamista merkkipäiväkeräyksensä tuotolla, 690 euroa.

Rita Kuusakoski-Peltonen on tukenut kohteen 223, Aleksis Kiven Nummisuutarit pelastamista 500 eurolla.

FM Maria Hokkanen on tukenut kohteen 306, Maakuntien ja läänien karttoja, Inkerinmaa ja Karjala pelastamista 200 eurolla.

Eero Niinikosken rahasto on tukenut kohteen 115, Mikael Agricolan Ne prophetat pelastamista 900 eurolla.

Kalevala Korun kulttuurisäätiö on tukenut kohteen 224, Jaakko Juteinin Kaunokirjallisten pienjulkaisujen pelastamista 5000 eurolla.

Kuopion Isänmaallinen Seura ry on tukenut teoksen 251, Minna Canthin Murtovarkaus pelastamista 300 eurolla.

Kirjastonhoitaja Eliisa Puolimatka on tukenut kohteen 241, J. H. Erkon Huoneentaulu, pelastamista 100 eurolla.

DI Kari Karjalainen on tukenut kohteiden 215, Sebastian Gripenberg, Berättelse om Kejsar Alexanders färd från Nissilä Gästgifveri till staden Kajana ja 310, Charta öfver Österbotten och Caianenborgs län, pelastamista sekä yhteistukikohteita 216, Kuvia Suomen maasta ja kansasta ja 231, Fredrika Wilhelmina Carstenin Murgrönan, yhteensä 900 eurolla.

Ari Aallon rahasto on tukenut kohteiden 245 Minna Canthin Työmiehen vaimo, 311 Karta öfver en del af Nyland och Tavastland, 313 J.R. Aspelinin Etelä-Pohjanmaan kartta 1550-60 ja 706 Mir Iskusstvan Suomi-numeron vuodelta 1900, pelastamista 2000 eurolla.

KTM Harri Korjonen on tukenut kohteen 232, Uusi aapelus eli opetuskirja lapsille pelastamista 200 eurolla.

Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä on tukenut kohteen 112, Kuwainen Biblia, pelastamista 200 eurolla.

Lehtori Pia Mänttäri ja dosentti Tuomo Aho ovat tukeneet kohteen 601, Bartolomeo da li Sonetti, pelastamista 3000 eurolla.

Rita Kuusakoski-Peltonen on tukenut kohteen 105, Biblia, se on coco Pyhä Raamattu suomexi, pelastamista 7000 eurolla.

DI Markku Tiili on tukenut kohteiden 211, Ruokalistoja ja ohjelmia sekä 247, C. A. Gottlund, Otawa I-III, pelastamista.

Äänekosken liike- ja virkanaiset ry on tukenut kohteen 315, kartta Savolax lähn (Sysmä, Hardola, Hirvensalmi, St Michels, Jockas, Sulkava, Menduharju, Christina, Pumala socknar och capeller) pelastamista 200 eurolla.

Instrumenttiteknikko Eero Rantalaiho on tukenut kohteen 229, A. I. Arwidsson, Lärobok i Finlands historia och geografi, pelastamista 500 eurolla.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

Kohteen 216, Kuvia Suomen maasta ja kansasta pelastamista ovat tukeneet DI Kari Karjalainen sekä Helena ja Jyrki Rautala. Kohdetta on tuettu lisäksi Pelasta Kirja -ohjelman yleisten tavoitteiden tukemiseen lahjoitetuilla varoilla. Tukisumma oli yhteensä 1000 euroa.

Kohteen 231, Fredrika Wilhelmina Carstenin Murgrönan pelastamista ovat tukeneet DI Kari Karjalainen, lehtori Eila Passoja ja Kirsi-Marja Hagerlund. Kohdetta on tuettu lisäksi Pelasta Kirja -ohjelman yleisten tavoitteiden tukemiseen lahjoitetuilla varoilla. Tukisumma oli yhteensä 1300 euroa.

Kohteen 703, Spravočnaja kniga dlja tavričeskoj eparhii pelastamista ovat tukeneet FM Tuovi Haikala ja Jari Jalonen. Lisää tukijoita tarvitaan.

Ohjelman yleisiä tavoitteita ovat tukeneet
Seija Uitto
Niina Aalto
FM, apulaistoimistopäällikkö Ritva Koskipää
Eva Virkkunen
Niina Eronen
Markus Penttinen
FM Anna Maria Hyvämäki
Arkkitehti Eero Hyvämäki
Ekonomi Marja Elina Veräjänkorva
Hilkka Skyttä
Tarkastuspäällikkö Esa Pirilä
2005

Kermansavi Oy on tukenut kohteen 106, Manuale Lapponicum, pelastamista 10 000 eurolla.

BTJ Kirjastopalvelu Oy on tukenut kohteen 104, Agricolan ABCkiria, pelastamista 600 eurolla.

Yksityishenkilö on tukenut kohteen 207, F. Liewendalin Vyer af Helsingfors och dess omgivningar, pelastamista 300 eurolla.

Rita Kuusakoski-Peltonen on tukenut kohteen 102, Mikael Agricolan Se Wsi Testamenti, pelastamista 3000 eurolla.

FM Anne Kaukonen on tukenut kohteen 202, Ludwig von Nicolayn Das Landgut Monrepos in Finnland 1804, pelastamista 300 eurolla.

Tekn. tri. Anssi Lampinen on tukenut kohteen 204, Karta öfver Helsinge socken, Esbo socken, Kyrkslätt socken och Sjundeå socken, pelastamista 300 eurolla.

Kustannustoimittajien yhdistys ry. on tukenut kohteen 213, Edith Södergranin Dikter, pelastamista 600 eurolla.

Professori Jari Valkonen on tukenut kohteen 208, Severin Falkmanin I Östra Finland, skizzer och studier, pelastamista 1000 eurolla.

Tiedonvalo Oy on tukenut kohteen 203, Vuer af Helsingfors år 1838, säilyttämistä 700 eurolla.

Suomen Kuvalehti ja Yhtyneet Kuvalehdet Oy ovat tukeneet kohteen 602, Gerard Mercator, Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mvndi et Fabricati Figvra, pelastamista 5000 eurolla.

DI Markku Tiili on tukenut kohteen 212, Talvi- ja jatkosodan sotapropagandalehtisiä vuosilta 1939-1945, pelastamista.

FM Teemu Lähteenmäki on tukenut kohteen 704, Kuzebaj Gerd, Krez'tsi, pelastamista 2000 eurolla.

Constructor Finland Oy on tukenut kohteen 603, Giambattista Nolli, Nuova Pianta di Roma, pelastamista 1000 eurolla.

LehtiMarket Oy on tukenut Suomen kirjaltajaliiton äänenkannattajan, Gutenbergin, vuosikerran 1894, pelastamista 1000 eurolla.

Opetusministeriö on tukenut kohteen 120, professori Pehr Kalmin Turun akatemiassa 1700-luvulla ohjaamien väitöskirjojen pelastamista.

CSC - Tieteellinen laskenta Oy on tukenut kohteen 613, Aegidius Aureliuksen Arithmetica eller een kort eenfaldig räknebook vuodelta 1614, pelastamista 2800 eurolla.

Genimap on tukenut seitsemän vanhimpiin, 1600-1700-luvuilta peräisin oleviin Suomea koskeviin lääninkarttoihin kuuluvan kartan pelastamista 1000 eurolla.

Majaoja-säätiö on tukenut kohteen 201, Mehiläinen, pelastamista 5 000 eurolla.

Majaoja-säätiö on tukenut kohteen 502, Erkki Melartinin Prinsessa Ruusunen, pelastamista 2 000 eurolla.

Anja Sukkinen on tukenut kohteen 210, Muotia ja käsitöitä, pelastamista 1000 eurolla.

Eero Niinikosken rahasto on tukenut kohteen 103, Mikael Agricolan Käsikiria Castesta ia muista Christikunnan Menoista, pelastamista 2 000 eurolla.

Koneen Säätiö on tukenut kohteen 611 Sir Robert Dudleyn karttateoksen, Dell'Arcano del Mare pelastamista 13 000 eurolla.

Kirjallisuuskerho "Mikä sen kirjan nimi oli?" on tukenut kohteen 220, Aleksis Kiven Lea, pelastamista 300 eurolla.

Suomen Kirjastosäätiö on tukenut kohteiden 101, Mikael Agricolan Rucouskiria Bibliasta, 205, Zacharias Topeliuksen Finland framstäldt i teckningar ja 209, I. K. Inhan Finland i bilder - Suomi kuvissa, pelastamista yhteensä 9 400 eurolla.

Oik. kand. Lauri Ståhlberg on tukenut kohteen 113, Jacob Tengström, Läse-öfning för mina barn, pelastamista 800 eurolla.

Oik. lis., varatuomari Kari Suokko ja FM Tuulikki Suokko ovat tukeneet teosten 119 Ruotzin waldakunnan laki : hyväxi luettu ja wastan otettu herrain-päivillä wuonna 1734 ja Nicolas Sansonin Partie orientale de la Lapponie Suèdoise, pelastamista 1000 eurolla.

Aapo Kyrölä on tukenut kohteiden 107, Johann Amos Comenius, Orbis sensualium pictus ja 214, Jaakko Juteini, Anteckningar af tankar uti varianta ämnen, pelastamista yhteensä 2 000 eurolla.

Helsingin Rotaryklubi, Rotary-rouvat ovat tukenut kohteen 221 Jaakko Juteinin Lasten kirja, pelastamista 300 eurolla.

DI Arno Laaksonen on tukenut kohteen 218, Albert Finch, Gamla Borgå, pelastamista 200 eurolla.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

Kohteen 501, Libellus Musicus, pelastamista ovat tukeneet TkT Terhikki Manninen, tutkija Kaarina Kilpiö, lehtori Leena Hukka, FK Leena Pettill ja KTM Pekka Siukonen yhteensä 2000 eurolla.

Kohteen 209, I. K. Inha, Finland i bilder - Suomi kuvissa, pelastamista ovat tukeneet Suomen Kirjastosäätiö, oik. kand. Lauri Ståhlberg ja ekonomi Taisto Helle yhteensä 2000 eurolla.

Kohteen 107, J. A. Comenius, Orbis sensualium pictus, pelastamista ovat tukeneet professori Tapio Hase ja Aapo Kyrölä. Kohdetta on tuettu lisäksi Pelasta Kirja -ohjelman yleisten tavoitteiden tukemiseen lahjoitetuilla varoilla. Tukisumma oli yhteensä 3000 euroa.

Kohteen 110, Geografiske chartor öfver Sverige, utgifne af friherre S. G. Hermelin, pelastamista ovat tukeneet OTK Barbro Widing, TtM Maija Gyllenbögel, DI Juha Korkeila, tekn. tri Johan Stén, MD Minna Tallgren ja varatuomari Heikki Solin. Kohdetta on tuettu lisäksi Pelasta Kirja -ohjelman yleisten tavoitteiden tukemiseen lahjoitetuilla varoilla. Tukisumma oli yhteensä 2000 euroa.

Kohteen 206, Zacharias Topelius, Matkustus Suomessa, pelastamista ovat tukeneet KTM Harri Korjonen, Tarja Asukas, European Management Assistants, FT Annikki Hyvönen, Ari Vesanen, Margit Mustonen, Anja Haanpää, Kirsi Vuorela, FM Tiina Jäkärä ja kirjastonhoitaja Pirjo Dahlbom. Kohdetta on tuettu lisäksi Pelasta Kirja -ohjelman yleisten tavoitteiden tukemiseen lahjoitetuilla varoilla. Tukisumma oli yhteensä 2000 euroa.

Ohjelman yleisiä tavoitteita ovat tukeneet
Arkistonjohtaja Riitta Itälä
Petra Laakso
Oikeushammaslääkäri Helena Ranta
Minna Launonen
Professori Kaisa Launonen
Kaisa Salokangas
FM Michaela Bränn
Työvoimaohjaaja Eeva Mäkinen
Kansainvälisten asiain johtaja Sirkka Potila
Terttu Sundqvist
Informaatikko Kaija Kivikoski
Riitta Palomäki
FM Kristina Linnovaara ja taidemaalari Antti Linnovaara
Jari Jalonen
Jussi Piekkala
Jyrki ja Helena Rautala
FM Kristiina Sahlstedt
Tuulikki Pihlajamäki
Mirja Kärkäs
Taina Niemi
Ari Hirvi
Kirjastovirkailija Hannele Vanhanen-Rauhala
Kalevi Mäkinen
FM Matias Buchholz
Helena Laaksonen
Arkkitehti Marttiina Fränti-Pitkäranta
Dosentti Reijo Pitkäranta
Pirkko Paloheimo
Marja-Liisa Juhola
201

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö on lahjoittanut Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon kuuluvaan Eero Niinikosken rahastoon 750 euroa kiitoksena Niinikosken Kulttuurisäätiön hyväksi tekemästä työstä.

Petri Mäkelä on tukenut kohteen 626, John Flamsteed, Atlas Coelestis, pelastamista 2000 eurolla.

DI Markku Tiili on tukenut Kansanvalistusseuran kalenterin vuosikertojen 1890 - 1910 digitoimista merkkipäiväkeräyksensä turvin.

DI Vesa Linja-aho on tukenut kohteen 272 pelastamista 350 eurolla.

Professori Marja-Liisa Hänninen on tukenut Pelasta kirja -ohjelman yleisiä tavoitteita 100 eurolla.

Ekonomi Ilkka Talvitie on tukenut kohteen 329, WÄGKARTA ÖFVER FINLAND 1850, pelastamista 200 eurolla.

Lehtori Pia Mänttäri ja dosentti Tuomo Aho ovat tukeneet kohteen 606, Giovanni Scandianese, I QUATTRO LIBRI DELLA CACCIA, pelastamista 3000 eurolla.

Helsingin Suomalainen Klubi on tukenut Suomen yleiskarttojen pelastamista 12.000 eurolla.

Eero Niinikosken rahasto tukee kohteen 127, MISSALE ABOENSE, pelastamista

Petri Mäkelä on tukenut kohteen 623, Francesco Giorgio, FRANCISCI GEORGII VENETI MINORITANAE FAMILIAE DE HARMONIA MUNDI TOTIUS CANTICA TRIA, pelastamista 5000 eurolla.

Yhteistukikohteita ovat tukeneet

DI Kari Karjalainen on tukenut yhteistukikohteiden 126 ja 703 pelastamista 500 eurolla.

Keskiaikaisten koodeksien pelastamista kaikkiaan 3440 eurolla ovat tukeneet seuraavat henkilöt: Seija Etolin, Bosse Fredriksson, Terhi Kivilahti, Raija ja Lasse Kurkilahti, Kristiina Lehtinen, Eija Malmivirta, Leena Masalin, Iris ja Timo Miettinen,Eva-Christina Mäkeläinen, Matti Noiro, Matti Norres, Sinikka ja Tuomo Salo, Anna Savela, Hille Skogström-Ståhlberg, Liisa Steffa, Pirkko Talola-Aaltonen ja Tapio Aaltonen, Thomas ja Yvonne Thesleff, Marja Toivanen, Pirkko ja Reijo Vihko, Sirpa ja Stefan Widomsky.

Jean Sibeliuksen teosten koeäänitteiden konservointia ovat tukeneet Sinikka ja Tuomo Salo, Aarne I. ja Marjukka Koskimies, Liisa Uusitalo, Pekka ja Ritva-Sini Merilampi, Ilkka ja Ulla Paatero, Olli Kortekangas, Marja Suna, Laila Saarnivaara, Leena Masalin, Annette Lindahl ja Pentti Yliheljo, Riitta Lindegren-Pajarinen, Taina ja Markku Mäkijärvi, Anu Karessuo ja Pirjo ja Tor Bergman, Stefan ja Sirpa Widomski yhteensä 3820 eurolla.

Dos. Timo Hannu on tukenut kohteen 126 pelastamista 100 eurolla.

Lea ja Raimo Mattila ovat tukeneet kohteen 333, Yleinen liikennekartta 1921-1928, pelastamista 100 eurolla.

Tekn. tri Eero Tammisen merkkipäiväkeräys 600 € suunnataan kohteen 126, BIBLIA, SE ON: KOKO PYHÄ RAAMATTU SUOMEXI, 1777, tukemiseen. Lisää tukijoita kaivataan.

DI Juha Korkeila on tukenut kohteen 333, yleisiä liikennekarttoja, pelastamista 200 eurolla. Lisää tukijoita kaivataan.

Yhteistukikohdetta 122, Johannes Gezelius, Ensyclopaedia synoptica ovat tukeneet korvalääkäri Arja Keskinen-Ruoppila, lääket. tri Timo Hannu ja professori Jari Yli-Kauhaluoma.

Ohjelman yleisiä tavoitteita ovat tukeneet
DI Juha Korkeila on tukenut Pelasta kirja ohjelman yleisiä tavoitteita 200 eurolla.
Dosentti Lauri Soinne on tukenut Pelasta kirja -ohjelman yleisä tavoitteita 100 eurolla.
Kirjansitomo V. & K. Jokinen on lahjoittanut Kansalliskirjastolle 85-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 2000 euron arvosta kirjansidontatyötä.
Dosentti Timo Hannu on tukenut Pelasta kirja -ohjelmaa 100 eurolla.
FM Leena Pettil on tukenut ohjelman yleisiä tavoitteita 200 eurolla.
Dosentti Lauri Soinne
Sirkka Potila
Kai Jansson
Mirja Kärkäs
Sivun alkuun