ESITTELY
KOHTEIDEN LUETTELO
Varhaista Fennicaa
Fennicaa 1800-luvulta alkaen 
Karttoja
Käsikirjoituksia
Ulkomaisia arvoteoksia
Slavican helmiä
TUKIJAT
Pelasta KIRJA
Lahoittajien pelastamat kohteet ja linkit digitoituihin teoksiin

Varhaista suomalaista kirjallisuutta

SIVUT 1 2
131

131 Satuvalikoima suomeksi

Christfrid Ganander, Uudempia uloswalituita satuja. Wasasa, 1784.

TUKIJA: Lastensuojelun Keskusliitto

300 €

Doria

130

130 Suomen kielioppi

Bartholdus Gablielis Vhael, GRAMMATICA FENNICA... Aboae : J. Kiämpe , 1733.

TUKIJA: Gisbert Jänicke

400 €

Doria

129

129 Selowin katekismus

KATECHISMUS, ELI SE CHRISTILLINEN OPPI MEIDEN USKOM PÄE KAPPALEGISTA NUOREL JA YXIKERTAISEL KANSAL SANGEN TARPELLINEN. Stukkolmis: Peter Fanselaulda , 1644 vuona jälken Christuxen syndimen.

TUKIJA: Mihail Burmistrov

500 €

Doria

127

127 Ensimmäinen Suomea varten painettu kirja

MISSALE ABOENSE. [Lubecae] : [Bartholomaeus Ghotan] , [1488].

TUKIJA: Eero Niinikosken rahasto

6 000 €

Doria

126

126 Räävelin raamattu

BIBLIA, SE ON: KOKO PYHÄ RAAMATTU SUOMEXI; alku-raamattuin ebrean ja grekan jälkeen wastauudesta ojettu... Räwelisä : prändätty keysarill. kaupungin ja gymnas. privileg: kirjan präntisä, raadimiehen Axel Hindrich Lindforssin kulutuxella, w. 1777.

TUKIJA: Tekn. tri. Eero Tamminen, dos. Timo Hannu, DI Kari Karjalainen

6 000 €

TUETTU

123

123 Hartaita lauluja suomeksi

WANHAIN SUOMEN MAAN PIISPAIN ... JA KIRCON ESIMIESTEN LATINAN KIELISET LAULUT, CHRISTUXESTTA, JA INHIMISEN ELÄMÄN SURKEUDHESTA... NYT SUOMEXI KÄÄTYD. Präntätyd Stocholmisa : Ignati[us] Meurerild , vuona jälken Christuxen syndymän 1616.

TUKIJA: Professori Heikki Laitinen

400 €

Doria

122

122 Ensimmäinen tietosanakirja

Johannes Gezelius, ENCYCLOPAEDIA SYNOPTICA : ex optimis & accuratissimis philosophorum scriptis collecta, & in tres partes distributa, in usum studiosae juventutis, cui neque pretium prolixiores authores redimendi, neque tempus eosdem perlustrandi suppetit, evulgata cura & sumptibus Johannis Gezelii, ss. theol. d. & ep. Ab Julkaisija: Aboae : excusa Johanne Winter, anno 1672.

TUKIJA: Yhteistukikohde

3 000 €

TUETTU

121

121 Kansanopetusta katekismuksen avulla

Johannes Gezelius, ETT RÄTT BARNA-KLENODIUM, : thet är: I. ABC boken. II. Catechismus. III. Spörsmålen. IV. Skriftenes språk. V. The siu konung Dawidz bot-psalmer. VI. Athanasii symbolum. Stockholm : tryckt hos Henr. Christoph. Merckell, kongl. boktr. i stor-furstend. Finland, 1728.

TUKIJA: Teologian maisteri Aaro Rytkönen

300 €

Doria

120

120 Pehr Kalmin väitöskirjat

Professori Pehr Kalmin Turun akatemiassa vuosina 1753-1778 ohjaamat väitöskirjat.

TUKIJA: Opetusministeriö

119

119 Vanhin lain suomennos

RUOTZIN WALDAKUNNAN LAKI, : HYWÄXI LUETTU JA WASTAN OTETTU HERRAIN-PÄIVILLÄ, WUONNA 1734. Suomexi käätty. Ensin pränttiin annettu Georg Saloniuxelda, k. Turun how-råtin actuariuxelda; waan nyt wasta-uudesta ylitzekatzottu ja moninaisesti parattu Matthias Caloniuxelda, lain-opin professorilda Turusa Julkaisija: Turusa : präntätty J. C. Frenckellin ja Pojan kirjan-präntisä, 1822.

TUKIJA: Oik. lis., varatuomari Kari Suokko ja FM Tuulikki Suokko

600 €

Doria

118

118 Vanhan testamentin osia

Mikael Agricola, DAUIDIN PSALTARI. Stockholm: A. Laurentsson 1551.

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

2 000 €

117

117 Piinaviikon tekstejä

Mikael Agricola, SE MEIDEN HERRAN JESUSEN CHRISTUSEN PINA. Stockholm: A. Laurentsson 1549.

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

1 000 €

116

116 Agricolan messu

Mikael Agricola, MESSU ELI HERRAN ECHTOLINEN. [Prentattu Stocholmis]: [Amund Laurentsson], [anno Dni 1549]

TUKIJA: Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

1 000 €

115

115 Agricolan viimeinen julkaisu

Mikael Agricola, NE PROPHETAT. Haggai. Sacharia. Maleachi. Stockholmis: [silde minun rackahalda Amunild Lauritzan poialda.], anno Dni 1552.

TUKIJA: Eero Niinikosken rahasto

900 €

114

114 Vanhan testamentin varhaisimpia suomennoksia

Mikael Agricola, WEISUT ia Ennustoxet Mosesen Laista ia Prophetista Wloshaetut. Stockholm: A. Laurentsson 1551.

TUKIJA: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

1 000 €

113

113 Aapiskirja

Jacob Tengström, LÄSE-ÖFNING FÖR MINA BARN. Åbo 1795. 95 s. Lukemisen oppimista tarinoiden avulla. Valistuksen ja filantropian kasvatusnäkemys.

TUKIJA: Oik. kand. Lauri Ståhlberg

800 €

112

112 Kuvaraamattu

KUWAINEN BIBLIA, Turku 1783. Kuvituksena puupiirroksia.

TUKIJA: Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä

200 €

Doria

111

111 Ensimmäinen Suomessa painettu ruotsinkielinen teos

Isaacus Bergeri Rothovius, NÅGRA CHRISTELIGA BOOT PREDIKNINGAR... Åbo 1643. 40s. Turun piispan, I.B. Rothoviuksen, saarnoja.

TUKIJA: FM Anne Kaukonen

400 €

Doria

110

110 Ruotsin vallan aikainen kartta

GEOGRAFISKE CHARTOR ÖFVER SVERIGE... utgifne af friherre S. G. Hermelin. Andra afdelningen Storfurstendömet Finland. Stockholm 1799.

TUKIJA: Yhteistukikohde

2 000 €

109

109 Turun akatemian väitöskirjoja

Professori Pehr Gaddin Turun akatemiassa vuosina 1753-1797 ohjaamat väitöskirjat.

TUKIJA: Ilkka ja Ulla Paateron rahasto

Doria

107

107 Maailma kuvina

Johann Amos Comenius, ORBIS SENSUALIUM PICTUS. DEN SYNLIGE WERLDEN. Aboae 1689.

TUKIJA: Yhteistukikohde

3 000 €

Doria

106

106 Saamenkielinen käsikirja

MANUALE LAPPONICUM. Stockholm 1648.

TUKIJA: Kermansavi Oy

10 000 €

Doria

105

105 Ensimmäinen kokoraamattu suomeksi

BIBLIA. SE ON: COCO PYHÄ RAMATTU SUOMEXI. Stockholm: H. Keyser 1642.

TUKIJA: Rita Kuusakoski-Peltonen

7 000 €

Doria

104

104 Aapisen alku

Mikael Agricola, ABCKIRIA. 2. pain. Stockholm: A. Laurentsson n. 1549-1551. Katkelmia.

TUKIJA: BTJ Kirjastopalvelu Oy

600 €

103

103 Kirkollinen käsikirja

Mikael Agricola, KÄSIKIRIA Castesta ia muista Christikunnan Menoista. Stockholm: A. Laurentsson 1549.

TUKIJA: Eero Niinikosken rahasto

2 000 €

102

102 Ensimmäinen Uuden testamentin suomennos

Mikael Agricola, SE WSI TESTAMENTI. Stockholm: A. Laurentsson 1548.

TUKIJA: Rita Kuusakoski-Peltonen

3 000 €

101

101 Agricolan rukouskirja

Mikael Agricola, RUCOUSKIRIA Bibliasta. Stockholm: A. Laurentsson 1544.

TUKIJA: Suomen Kirjastosäätiö

4 000 €

SIVUT 1 2