Otium Sapientis
Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto

Lahjoitukset kulttuuriperintörahastolle

2014
Nimikkorahastolahjoitukset

Anu Karessuo on kartuttanut rahastoaan musiikkiarkistohankkeen hyväksi.

Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
DI Kari Karjalainen on tukenut Pelasta kirja -ohjelmaa 500 eurolla.
Lahjoitukset Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon

Suomi-yhtiö on lahjoittanut 10.000 euroa kansalliskokoelman ja ministeri Carl Enckellin kokoelman historiallis´ten karttojen digitoimiseksi.

 

2013
Nimikkorahastolahjoitukset

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö on lahjoittanut 750 euroa Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon kuuluvaan Eero Niinikosken rahastoon kiitoksena Niinikosken Kulttuurisäätiön hyväksi tekemästä työstä.

Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
DI Juha Korkeila on tukenut Pelasta kirja ohjelman yleisiä tavoitteita 200 eurolla.
Keskiaikaisten koodeksien pelastamista kaikkiaan 3440 eurolla ovat tukeneet seuraavat henkilöt: Seija Etolin, Bosse Fredriksson, Terhi Kivilahti, Raija ja Lasse Kurkilahti, Kristiina Lehtinen, Eija Malmivirta, Leena Masalin, Iris ja Timo Miettinen,Eva-Christina Mäkeläinen, Matti Noiro, Matti Norres, Sinikka ja Tuomo Salo, Anna Savela, Hille Skogström-Ståhlberg, Liisa Steffa, Pirkko Talola-Aaltonen ja Tapio Aaltonen, Thomas ja Yvonne Thesleff, Marja Toivanen, Pirkko ja Reijo Vihko, Sirpa ja Stefan Widomski.
Dosentti Lauri Soinne on tukenut Pelasta kirja -ohjelman yleisiä tavoitteita 100 eurolla.
Dosentti Timo Hannu on tukenut Pelasta kirja -ohjelmaa 100 eurolla.

 

2012
Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
Lea ja Raimo Mattila
Dosentti Lauri Soinne
Sirkka Potila
Kai Jansson
Mirja Kärkäs

 

2011
Nimikkorahastolahjoitukset

Anu Karessuo on kartuttanut nimikkorahastoaan.

Merkkipäiväkeräykset

Tekn. tri. Eero Tammisen merkkipäiväkeräys 600 € on lahjoitettu Pelasta kirja -ohjelmalle.

FT Vesa Kautto on kartuttanut nimikkorahastoaan merkkipäiväkeräyksensä tuotolla 620 €.

Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
Professori Marja-Liisa Hänninen on tukenut Pelasta kirja -ohjelman yleisiä tavoitteita 100 eurolla.
DI Vesa Linja-aho on tukenut kohteen 272 pelastamista 350 eurolla.
Ekonomi Ilkka Talvitie on tukenut kohteen 329, WÄGKARTA ÖFVER FINLAND 1850, pelastamista 200 eurolla.
Lehtori Pia Mänttäri ja dosentti Tuomo Aho
DI Juha Korkeila
Italian Posse ry
Helsingin Suomalainen Klubi
Lahjoitukset Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon

Merit Nylund
Simo Heininen
Tami Sirén
Kaksi yksityishenkilöä

 

2010
Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
Eero Niinikosken rahasto
Petri Mäkelä
Lääket. tri Timo Hannu
Professori Jari Yli-Kauhaluoma
Soroptimist International of Finland Helsinki-Meri
Korvalääkäri Arja Keskinen-Ruoppila

 

2009
Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
Lastensuojelun Keskusliitto
Dosentti Timo Hannu
Inkeri Pylvänäinen
FM Jarkko Tolvanen
Suomen tietokirjailijat ry
Kaisa Kyläkoski
DI Markku Tiili
Dosentti Tuomo Aho ja lehtori Pia Mänttäri
Antti Oksanen
Johtaja Pirjo Hiidenmaa
Bibliofiilien Seura ry
Professori Helena Ranta
Professori Aura Korppi-Tommola
DI Juha Korkeila

 

2008
Merkkipäiväkeräykset

Eero Niinikosken keräys
Kulttuurijohtaja Eero Niinikoski on käynnistänyt keräyksen eläkkeelle jäämisensä kunniaksi 31.12.2008. Kertyneillä varoilla tuetaan Pelasta Kirja -kampanjaa.

Arto Mustajoen keräys
Professori Arto Mustajoki on käynnistänyt merkkipäiväkeräyksen 20.12.2008 olevan 60-vuotispäivänsä kunniaksi. Kertyneillä varoilla tuetaan Pelasta KIrja -kampanjan kautta Slavica-kokoelman vanhoja venäläisiä kirjoja.

Eero Rantalaihon keräys
Instrumenttiteknikko Eero Rantalaiho käynnisti merkkipäiväkeräyksen, jonka tuotolla tuetaan Pelasta Kirja -kampanjaa.

Seppo Hentilän keräys
Professori Seppo Hentilä käynnisti merkkipäiväkeräyksen 60-vuotispäivänsä kunniaksi. Keräyksen tuotolla tuetaan Pelasta Kirja -kampanjaa.

Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Päätoimittaja Janne Virkkunen
Koneen Säätiö
Helsingin Sanomain Säätiö
Valt. kand. Tiina Korpio
Kääntäjä Gisbert Jänicke
Kaari Utrio
Suunnittelija Jussi Piekkala
FT Aino Kärnä
Petri Mäkelä
Kirjastonhoitaja Maire Aho
Lääk.tri. Timo Hannu
Tekn. lis. Antero Tamminen
Kirjansitomo Jokinen
Professori Seppo Hentilä
Myyntijohtaja Risto Korhonen
Kirjastoamanuenssi Jaakko Salemaa
Rita Kuusakoski-Peltonen
Toimittaja Mathias Luther
Toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila
Ari Aallon rahasto
FM Maija Salovaara-Korhonen
Kari Suokon rahasto
DI Markku Tiili
Erikoissairaanhoitaja Leena Kukkonen-Lahtinen ja dosentti Mikko Lahtinen
Dosentti Tuomo Aho ja lehtori Pia Mänttäri
Professori Heikki Laitinen
Instrumenttiteknikko Eero Rantalaiho
Ekonomi Paavo Norlamo

 

2007
Nimikkorahastolahjoitukset

Anu Karessuon rahasto
FM Anu Karessuon lahjoitus nimikkorahaston kartuttamiseksi.

Merkkipäiväkeräykset

Airi Partasen ja Jukka Mäen keräys
Airi Partanen ja Jukka Mäki käynnistivät häälahjakeräyksen ja osallistuivat kertyneillä varoilla Pelasta Kirja -ohjelman tukemiseen.

Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
Petri Mäkelä
Lääket. tri. Timo Hannu
Yhdysvaltain Suomen suurlähetystön lehdistö- ja kulttuuriosasto
Uudenmaan Karjalaisseurojen Piiri ry
Johtaja Vuokko Korpinen
Aleksanteri Joutsensalo
Suomen Säveltäjät ry:n Väinö Raition rahasto
DI Antti Rintamäki
Kirjastonjohtaja Ritva Granlund
Arkistonjohtaja Riitta Itälä
DI Markku Tiili
Hallituksen puheenjohtaja, KTM Juha Nurminen
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
DI Juha Korkeila
Helsingin Sanomain Säätiö
Dosentti Tuomo Aho ja lehtori Pia Mänttäri
FM Jarkko Tolvanen
Professori, ylilääkäri Aarne I. Koskimies
Seija Uitto
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

 

2006
Nimikkorahastolahjoitukset

Ilkka ja Ulla Paateron rahasto
Toimitusjohtaja Ilkka Paateron lahjoitus itsenäisen nimikkorahaston perustamispääomaksi.

Anu Karessuon rahasto
FM Anu Karessuon lahjoitus nimikkorahaston perustamispääomaksi.

Päivi Setälän rahasto
Professori Päivi Setälän lahjoitus nimikkorahaston perustamispääomaksi.

Merkkipäiväkeräykset

Maire Ahon keräys
Kirjastonhoitaja Maire Aho täytti 60 vuotta 14.12.2006. Juhlan kunniaksi työtoverit käynnistivät merkkipäiväkeräyksen, jonka tuotolla tuetaan Pelasta Kirja -ohjelmaa.

Anu Karessuon keräys
FM Anu Karessuo täytti 50-vuotta syyskuussa 2006 ja käynnisti juhlan kunniaksi merkkipäiväkeräyksen, jonka tuotolla kartutettiin Anu Karessuon nimikkorahastoa.

Kari Suokon keräys
Hallintojohtaja, oik. lis. Kari Suokko käynnisti 12.7.2006 olleen 60-vuotispäivänsä kunniaksi merkkipäiväkeräyksen, jonka tuotolla perustetaan lahjoittajan nimeä kantava nimikkorahasto.

Leena Lindqvistin keräys
FM, MA Leena Lindqvist käynnisti 29.6.2006 olleen 70-vuotispäivänsä kunniaksi merkkipäiväkeräyksen. Keräyksen tuotto käytetään Pelasta Kirja -hankkeen tukemiseen.

Vesa Kauton keräys
FT Vesa Kautto käynnisti 15.6.2006 olleen 70-vuotispäivänsä kunniaksi merkkipäiväkeräyksen, jonka tuotolla perustetaan lahjoittajan nimeä kantava nimikkorahasto.

Ari Aallon keräys
Toimitusjohtaja Ari Aalto käynnisti 13.2.2006 olleen 50-vuotispäivänsä kunniaksi merkkipäiväkeräyksen, jonka tuottamien varojen hoitamiseksi perustettiin Ari Aallon nimeä kantava nimikkorahasto Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston yhteyteen.

Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
Hannele ja Raimo Voipio
Inkeri Voipio
Niina Aalto
Kirsi-Marja Hagerlund
Teologian maisteri Aaro Rytkönen
Lehtori Eila Passoja
Lehtori Marja Voipio
Anu Karessuon rahasto
Helsingin Sanomain Säätiö
FM, apulaistoimistopäällikkö Ritva Koskipää
Suomen Säveltäjät ry:n Väinö Raition rahasto
FM Anne Kaukonen
Lehtori Leena-Maija Åberg-Reinke
FM, MA Leena Lindqvist
Helena ja Jyrki Rautala
FM Maria Hokkanen
Eero Niinikosken rahasto
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö
Kirjastonhoitaja Eliisa Puolimatka
Kuopion Isänmaallinen Seura ry
DI Kari Karjalainen
Ari Aallon rahasto
KTM Harri Korjonen
Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä
Rita Kuusakoski-Peltonen
DI Markku Tiili
Lehtori Pia Mänttäri ja dosentti Tuomo Aho
Eva Virkkunen
Niina Eronen
Markus Penttinen
FM Anna Maria Hyvämäki
Arkkitehti Eero Hyvämäki
Ekonomi Marja Elina Veräjänkorva
Hilkka Skyttä
Äänekosken liike- ja virkanaiset ry
Instrumenttiteknikko Eero Rantalaiho
Tarkastuspäällikkö Esa Pirilä
Hely Korpela

 

2005
Merkkipäiväkeräykset

Arkistoalan ammattiyhdistys ry:n keräys
Arkistoalan ammattiyhdistys ry vietti toimintansa 85-vuotisjuhlaa 19.10.2005 ja toteutti sen kunniaksi merkkipäiväkeräyksen. Keräyksen tuotto käytetään Pelasta Kirja -hankkeen tukemiseen.

Eero Niinikosken keräys
Kulttuurijohtaja Eero Niinikoski käynnisti 5.8.2005 olleen 60-vuotispäivänsä kunniaksi merkkipäiväkeräyksen. Keräysvarojen hoitamiseksi perustettiin Eero Niinikosken nimeä kantava nimikkorahasto Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston yhteyteen.

Teodora Oker-Blomin keräys
Syksyllä 2005 olleen merkkipäivänsä kunniaksi palvelujohtaja Teodora Oker-Blom käynnisti merkkipäiväkeräyksen Pelasta Kirja -kampanjan hyväksi.

Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
Kermansavi Oy
BTJ Kirjastopalvelu Oy
Kustannustoimittajien yhdistys ry.
Opetusministeriö
Tiedonvalo Oy
Suomen Kuvalehti ja Yhtyneet Kuvalehdet Oy
European Management Assistants
Constructor Finland Oy
LehtiMarket Oy
CSC Tieteellinen laskenta Oy
Genimap
Majaoja-säätö
Koneen Säätiö
Suomen Kirjastosäätiö
Kirjallisuuskerho "Mikä sen kirjan nimi oli?"
Eero Niinikosken rahasto
Helsingin Rotaryklubi, Rotary-rouvat
Rita Kuusakoski-Peltonen
FM Anne Kaukonen
TKT Anssi Lampinen
Arkistonjohtaja Riitta Itälä
Professori Jari Valkonen
Petra Laakso
Oikeushammaslääkäri Helena Ranta
Minna Launonen
Professori Kaisa Launonen
Kaisa Salokangas
FM Michaela Bränn
Työvoimaohjaaja Eeva Mäkinen
Kansainvälisten asiain johtaja Sirkka Potila
Terttu Sundqvist
Informaatikko Kaija Kivikoski
Riitta Palomäki
FM Kristina Linnovaara ja taidemaalari Antti Linnovaara
DI Markku Tiili
FM Teemu Lähteenmäki
OTK Barbro Widing
TtM Maija Gyllenbögel
DI Juha Korkeila
KTM Harri Korjonen
Tarja Asukas
FT Annikki Hyvönen
Ari Vesanen
Margit Mustonen
TkT Terhikki Manninen
Tutkija Kaarina Kilpiö
FM Tuovi Haikala
Jari Jalonen
Jussi Piekkala
Jyrki ja Helena Rautala
Tuulikki Pihlajamäki
Kirsi Vuorela
FK Leena Pettil
Lehtori Leena Hukka
Anja Haanpää
Mirja Kärkäs
Ari Hirvi
Taina Niemi
Kirjastovirkailija Hannele Vanhanen-Rauhala
Kalevi Mäkinen
KTM Pekka Siukonen
Anja Sukkinen
FM Matias Buchholz
TkT Johan Stén
Ekonomi Taisto Helle
LT Minna Tallgren
FM Tiina Jäkärä
OTK Lauri Ståhlberg
Helena Laaksonen
Professori Tapio Hase
Varatuomari Heikki Solin
Marja-Liisa Juhola
Arkkitehti Marttiina Fränti-Pitkäranta
Dosentti Reijo Pitkäranta
OTL, varatuomari Kari Suokko ja FM Tuulikki Suokko
Aapo Kyrölä
DI Arno Laaksonen
Pirkko Paloheimo
Kirjastonhoitaja Pirjo Dahlbom

 

0
Pelasta kirja -ohjelman lahjoittajat
FM Kristiina Sahlstedt

 

2004
Helsingin yliopisto
Perustamislahjoitus

Helsingin yliopisto lahjoitti uudelle rahastolle 18.3.2004 perustamispääomaksi 50 000 euroa tukemaan rahaston yleisiä tavoitteita.

 

Sivun alkuun