Otium Sapientis
Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto
 

Tue kulttuuriomaisuuden kartuttamista

Kansalliskirjasto toivottaa kaikki kirjan ja kulttuurin ystävät tervetulleiksi mukaan kulttuuriperintötyöhön. Näillä sivuilla esittelemme, miten voit osallistua kulttuuriomaisuuden kartuttamiseen ja vaalimiseen Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston avulla.

Olemme kiitollisia menneiden aikojen lahjoittajille ja tarjoamme uusille sukupolville tilaisuuden tukemiseen. Kulttuuriperintö on yhteistä kansallisomaisuutta, ja vastuu sen säilyttämisestä kuuluu kaikille.

Kulttuuriperintö vaarassa

Rotundan lasikattoSäilytystoimien tehostamisella on jo kiire, sillä merkittävä osa Kansalliskirjaston painetuista kokoelmista on vaarassa tuhoutua paperin haurastumisen ja aineiston ahkeran käytön vuoksi. Julkisen rahoituksen lisäksi tarvitaan yksityistä rahoitusta ja yhteistyökumppaneita pelastamaan ja täydentämään vanhaa kirjallisuuttamme, sekä rakentamaan kiinnostavaa ja kattavaa verkkokirjastoa kansalaisten käyttöön.

Kansalliskirjaston kulttuuriperintärahasto on osa Helsingin yliopiston rahastoja ja sen tarkoituksena on tukea kirjastoa kulttuuriperinnön konservointi- ja digitointityössä, täydennyshankinnoissa sekä tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.

Lahjoittajien tuella on kirjastolle suuri merkitys. Kulttuuriperintörahaston avulla pienetkin lahjoitukset kanavoituvat lyhentämättöminä lahjoittajan toivomiin kohteisiin. Osallistumalla Pelasta Kirja -kampanjaan jokainen voi tukea oman kummiteoksen säilyttämistä. Merkkipäiväkeräyksen, nimikkorahastolahjoituksen tai testamenttilahjoituksen avulla voidaan toteuttaa suuri pelastamistyö ja liittää lahjoittajan nimi pysyvästi kirjaston historiaan.

Kansakunnan muisti

 Kansalliskirjastoja ei turhaan verrata kansakunnan muistiin. Kirjallisen kulttuurin edistäminen, vaaliminen ja merkityksellisenä säilyttäminen ovat sivistyksemme perusta.

Kirjastollamme on kotimainen painettu julkaisuperintö, musiikkiaineisto sekä ainutkertaiset käsikirjoituskokoelmat. Historiallinen ulkomainen kokoelma on maan laajin ja lisäksi kokoelmiin kuuluu lukuisia kansainvälisestikin arvokkaita erikoiskokoelmia, kuten autonomian ajan Venäjältä saadut vapaakappaleet ja tutkimusretkeilijä A. E. Nordenskiöldin historiallinen kartta- ja kirjakokoelma.

Kansalliskirjasto, vuoteen 2006 Helsingin yliopiston kirjasto, on maamme vanhin tieteellinen kirjasto. Kirjaston ja kirjallisen kulttuuriperinnön menneisyys aina vuodesta 1640 lähtien punoutuvat vaiherikkaaksi luvuksi Ruotsin kuningaskunnan ja sittemmin Venäjän keisarikunnan ja itsenäisen Suomen kulttuurihistoriaa. Tervetuloa näiden kiehtovien tarinoiden maailmaan!