Doria
Kansalliskirjaston AARTEET / Pelasta kirja - digitaalinen kirjasto
622

Aurinko maan kiertäjänä

Claudius Ptolemaeus, COSMOGRAPHIA. Ulm: Lienhart Holle , 1482.

TUKIJA: Petri Mäkelä

325

Kansalliskokoelman varhaisimpia tiekarttoja

WÄGE-CHARTS ÖFWER FINLAND OCH NORRLAND. [1768 tai 1743]. Hör till Biurmans Wägvisare etc. C. Bergquist sc. – 1 kartta : vär. 31,3 x 27 cm Signum III.15.b/1.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

Doria

333

Sarja liikennekarttoja

YLEINEN LIIKENNEKARTTA 1921-1928. Signum III.15.a/2,6.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

Doria

332

Automobiilikartta

AUTOMOBIILI- JA MAANTIEKARTTA YNNÄ SHELL-BENSIINIASEMAT = AUTOMOBIL- OCH LANDVÄGSKARTA JÄMTE SHELL-BENSINSTATIONER. 1:1000000. Kansinimeke: Suomen auto- ja maantiekartta (kotelossa osina) Signum III.15.b/12.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

Doria

328

Suomen suurruhtinaskunnan posti- ja tiekartta

POST- OCH VÄG-KARTA ÖFVER STOR FURSTENDÖMET FINLAND, med stöd af kartor utgifne af general landtmäterikontoiret, general staben, St petersburgska postamtet, herrar Schubert, Ekelund, Brummer, von Knorring med flere och tillförlitligaste väga-uppgifter af alla Storfurstendömets herrar gouverneurer samt enskilta bidrag utarbetad åren 1846 och 1848 af berndt Ad. Lindeman postmästare. På J. S. Frenckell & sons förlag. – 1 kartta : vär. 94,5 x 62,5 cm Signum III.15.b/5.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

Doria

329

Suomen tiekartta

WÄGKARTA ÖFVER FINLAND 1850 / på G. O. Wasenius' förlag. Wasenius v. 1850. Signum III.15.b/6.

TUKIJA: Ekonomi Ilkka Talvitie

Doria

272

VARHAISEN SÄHKÖTEKNIIKAN OPPIKIRJAN SUOMENNOS

Karl Wallin, SÄHKÖ, 1. - 2. osa. Sähkö ja sen käyttäminen valaistukseen ja työvoiman siirtämiseen. Tampere 1899.

TUKIJA: DI Vesa Linja-aho

Doria

326

Suomen tiekartta 1800-luvun alusta

WÄG-KARTA ÖFVER FINLAND / utgifven af Kongl. Lantmäteri kontoret 1806. Stucken af C. G. Lundgren. – 1 kartta : vär., 44,5 x 49,3 cm Signum: III.15.b/2.

TUKIJA: Helsingin Suomalainen Klubi ry

Doria

605

Upea inkunaabeli

Ancius M. Boethius, DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE. Nürnberg 1476. Sisältää Tuomas Akvinolaisen tekstikommentaarin.

TUKIJA: Yhteistukikohde

Doria

623

Kielletty kabbalistikirja

Francesco Giorgio, FRANCISCI GEORGII VENETI MINORITANAE FAMILIAE DE HARMONIA MUNDI TOTIUS CANTICA TRIA. Venetiis: in aedibus Bernardini de Vitalibus, 1525.

TUKIJA: Petri Mäkelä

Doria

Kansalliskirjaston digitaalisten kokoelmien arkistopalvelussa Doriassa voit selailla Aarteita ja tehdä hakuja tekijän nimellä, nimekkeellä, asiasanalla ja julkaisuvuodella. Doriaan siirryt Aarteet -sivujen Doria-painikkeista tai sivun oikean yläreunan valikosta.

Aineisto on julkaistu PDF-muodossa. Lataa ilmainen Adobe Reader tästä:  Get Adobe Reader

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö on lahjoittanut Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon kuuluvaan Eero Niinikosken rahastoon 750 euroa kiitoksena Niinikosken Kulttuurisäätiön hyväksi tekemästä työstä.

Petri Mäkelä on tukenut kohteen 626, John Flamsteed, Atlas Coelestis, pelastamista 2000 eurolla.

DI Markku Tiili on tukenut Kansanvalistusseuran kalenterin vuosikertojen 1890 - 1910 digitoimista merkkipäiväkeräyksensä turvin.

DI Vesa Linja-aho on tukenut kohteen 272 pelastamista 350 eurolla.

Professori Marja-Liisa Hänninen on tukenut Pelasta kirja -ohjelman yleisiä tavoitteita 100 eurolla.

Ekonomi Ilkka Talvitie on tukenut kohteen 329, WÄGKARTA ÖFVER FINLAND 1850, pelastamista 200 eurolla.

Lehtori Pia Mänttäri ja dosentti Tuomo Aho ovat tukeneet kohteen 606, Giovanni Scandianese, I QUATTRO LIBRI DELLA CACCIA, pelastamista 3000 eurolla.

Helsingin Suomalainen Klubi on tukenut Suomen yleiskarttojen pelastamista 12.000 eurolla.